HRT förbereder en regional stadscykeltjänst för 2026

HRT har börjat förbereda anskaffandet av en regional stadscykeltjänst. Målet för förberedningen är att genomföra en regional stadscykeltjänst som spelar en viktigare roll i kollektivtrafiken. I och med den regionala tjänsten blir det möjligt att använda stadscyklarna mellan olika kommuner, vilket innebär smidigare resor över kommungränserna.

Enligt användarundersökningar och -statistik kompletterar stadscykelsystemet kollektivtrafikens resekedjor och förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet. Ungefär hälften av användarna av stadscyklar uppger att de minst då och då cyklar en del av sina kollektivtrafikresor.

Vårt syfte är att ge stadscyklar en viktigare roll i kollektivtrafikens resekedja. HRT är en regional aktör som har bra förutsättningar att planera stadscykeltjänsten som en del av kollektivtrafiken i regionen.

Vi frågade våra medlemskommuner hur stadscykeltjänsten borde utvecklas efter de nuvarande avtalen upphör 2025. Merparten av kommunerna ansåg att stadscykelsystemets kostnader och intäkter borde delas till kommunerna enligt förorsakarprincipen. Även i den nya modellen kan kommunerna fatta beslut om de vill ta i bruk stadscyklar och hur omfattande stadscykeltjänster ska vara. Kommunerna kan också besluta var stadscykelstationer ska placeras inom sitt kommunområde. Kommunerna är även ansvariga för gatuinfrastruktur, möjliga elförbindelser, olika tillstånd och förhandlingar gällande reklamanläggningar. Förfaringssättet är alltså detsamma som med busshållplatser och -kurer.

Den regionala tjänsten skulle ha endast ett gemensamt tekniskt system, vilket möjliggör betydande resurs- och kostnadsbesparingar. Dessutom kommer den regionala tjänsten att vara enklare och tydligare, eftersom man kan använda alla stadscyklar i regionen med en inloggning. Vi utreder också hur den nuvarande tjänsten skulle kunna utvecklas. Man kan till exempel förlänga stadscykelsäsongen eller ta i bruk lastcyklar eller eldrivna stadscyklar.

Nästa år planerar vi utvecklingen av stadscykeltjänsten i samarbete med våra medlemskommuner. Senare fattar HRT:s styrelse beslut om en möjlig konkurrensutsättning.