Valmistelemme seudullista kaupunkipyöräpalvelua, joka tulisi käyttöön 2026

Käynnistämme seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinnan valmistelun. Suunnitelmissa on saada seudulle yhtenäinen kaupunkipyöräpalvelu, joka sidotaan entistä tiiviimmin osaksi joukkoliikennettä. Seudullinen palvelu poistaa käytön esteitä kuntarajoilta ja mahdollistaa sujuvan liikkumisen yli kuntarajojen.

Käyttäjätutkimusten ja -tilastojen perusteella kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikenteen matkaketjua ja parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta. Noin puolet kaupunkipyörien käyttäjistä tekee vähintään silloin tällöin osan matkasta kaupunkipyörällä ja osan joukkoliikenteellä.

Haluamme sitoa kaupunkipyörät entistä tiiviimmin osaksi joukkoliikenteen matkaketjua. HSL:n rooli seudullisena joukkoliikenteen toimijana luo meille hyvät edellytykset suunnitella kaupunkipyöräpalvelua osana seudun joukkoliikennettä.

Kysyimme jäsenkuntiemme näkemyksiä siitä, miten kaupunkipyöräpalvelua halutaan jatkaa nykyisten sopimusten päätyttyä vuonna 2025. Enemmistö kunnista kannatti mallia, jossa kaupunkipyörien kustannukset ja tuotot jaetaan kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kunnat voivat uudessa mallissakin valita, ottavatko ne kaupunkipyörät käyttöön ja kuinka laajasti ne sen tekevät. Kunnat päättävät myös asemien sijoittamisesta oman kuntansa alueella. Kunta vastaa myös katuinfrasta, mahdollisista sähköyhteyksistä, lupien hakemisesta sekä mainospaikkoihin liittyvistä neuvotteluista. Toimintatapa on siis käytännössä samanlainen kuin bussipysäkkien ja katosten osalta.

Seudullinen palvelu ja yhtenäinen tekninen järjestelmä tuovat merkittäviä resurssi- ja kustannussäästöjä, koska tarvitaan vain yksi asiakasrajapinta palveluineen. Lisäksi palvelu on asiakkaille helpompi ja selkeämpi: selviät yhdellä kirjautumisella, minkä jälkeen sinulla on käytettävissäsi koko seudullinen pyöräjärjestelmä. Valmistelun yhteydessä selvitämme myös, millä tavalla nykyistä palvelua pitäisi kehittää: laajennetaanko esimerkiksi kauden voimassaoloaikaa ja otetaanko palveluun mukaan sähköpyöriä tai tavarapyöriä.

Vuoden 2022 aikana suunnittelemme kaupunkipyöräpalvelun yhteistyömallia jäsenkuntiemme kanssa. HSL:n hallitus päättää myöhemmin erikseen mahdollisen kilpailutuksen käynnistämisestä ja palvelun tilaamisesta.