Nästan alla anslutningsparkeringsautomater i Vanda ur bruk i januari

Automaterna på anslutningsparkeringarna i Vanda byts ut och är ur bruk i januari. Automaten på Mårtensdal station är i bruk som vanligt. De nya automaterna ska senare tas i bruk på alla anslutningsparkeringsområden i Vanda.

Parkeringsautomaterna är ur bruk på stationerna i Dickursby, Myrbacka, Lejle och Räckhals. Under januari kan man parkera gratis inom dessa anslutningsparkeringsområden i 12 timmar utan kollektivtrafikbiljett. Använd en parkeringsskiva för att visa ditt fordons ankomsttid.

Anslutningsparkeringen i Vanda förändras stegvis

  • I fortsättningen måste den som parkerar på Vandas anslutningsparkering vid tågstationerna ha en kollektivtrafikbiljett eller betala en avgift på 5 euro.
  • Utöver kollektivtrafikbiljetten behöver man också betala en tilläggsavgift på 1 euro vid stationerna i Myrbacka, Mårtensdal, Klippsta, Vandaforsen och Dickursby.
  • Den maximala parkeringstiden vid alla stationer förlängs till 16 timmar. Mot en tilläggsavgift är det möjligt att parkera i 24 eller 48 timmar.

Ändringen är redan införd på Dickursby, Myrbacka, Räckhals och Lejle stationer. Ändringen börjar gälla på Klippstas, Vandaforsens och Kivistös anslutningsparkeringsområden från och med den 24 januari. Ändringen träder i kraft i Sandkulla, Björkby, Korso, Veckal och Mårtensdal i mars.