Nya hållplatsnamn i HRT-området vid årsskiftet 2022

Under januari 2022 får vissa hållplatser i HRT-området nya namn. Bakgrunden till namnbyten är ofta t.ex. hållplatsens nya läge eller att det gamla namnet inte beskriver hållplatsen tillräckligt bra. Det behövs även nya hållplatser för nya bostadsområden och gatusträckor.

Ändringarna görs stegvis under våren 2022. Reseplaneraren och utrop kommer att uppdateras den 1 eller 10 januari, beroende på ändringen. Det finns över 4000 hållplatspar i HRT-området som alla har ett namn och som regelbundet uppdateras.

Förändringarna i Helsingfors

Hållplatserna i det nya bostadsområdet Postparken i Norra Böle genomgår förändringar. Biltransportc. 1 och 2 byter namn till Postparken och Postiljonsgatan.

Antalet hållplatser som heter Krämertsskogsvägen minskar i Norra Haga. Hållplatserna på Krämertsskogsvägen byter namn till Klubbekrigarrampen och hållplatserna på Klubbekrigarvägen får ett nytt namn Knektparken. Efter förändringen blir det lättare att skilja hållplatserna från varandra. Namnet på hållplatserna Krämertsskogsvägen på Tavastehusleden ändras inte.

Det görs även ändringar i namnen på närbussarnas stopplatser i Nordsjö. Stopplatserna på Agngränden ändras till Ryssjegränden. Orsaken är att namnet Agngränden inte längre är i bruk. Även närbusshållplats Södra köpcentrum får ett nytt namn Råbergsstråket.

Man kommer att göra också små språkliga ändringar i vissa finskspråkiga och svenskspråkiga buss- och spårvagnshållplatsnamn. Ett exempel av detta är det finska namnet på hållplats Töölöntulli som i fortsättningen ska skrivas ihop.

Förändringarna i Vanda

Hållplatserna Statens ämbetshus heter i fortsättningen Vanda arbis enligt den nägliggande läroanstalten. Hållplatsen Stadens ämbetshus får också ett nytt namn Stadshuset.

Hållplatserna Bokgatan i Lejle heter i fortsättningen Bokgränden. Gatunamn har ändrats och Bokgatan finns inte längre i området. Hållplatsen Jordgloben på Björkbyleden vid Björkby hälsostation ändras till Kyttlandsvägen. Det tidigare namnet var baserat på ett konstverk som inte längre finns på plats.

Förändringarna i Esbo

Esbo får inga nya hållplatsnamn, men många nya hållplatser tas i bruk den 10 januari 2022 när nya gator öppnas.

I Bassebyn tas följande nya hållplatser i bruk: Bassestråket, Köpmanstået och Bassebyn. Kollektivtrafikförbindelsen mellan Storåkern och Kurängen får två nya hållplatser: Lillhemtvägen och Mellanhemtvägen. I Norra Bredvik öppnas två nya hållplatser, Mossabrunnsstigen och Röjarplatsen, när den nya Impilaxbron tas i bruk.

Förändringarna i Grankulla

Posttorg-hållplatserna i Grankulla centrum får ett nytt namn Grankulla kyrka. Posttorgets namn syftar på en posthusbyggnad som låg invid det nuvarande anslutningsparkeringsområdet under 1920- och 1930-talen.