HRT betalar i år drygt en miljoner euro som miljöbonus till bussoperatörer

Vi beviljar i år sammanlagt ca 1,1 miljoner euro som miljöbonus för att minska utsläpp. Bonusen beviljas Helsingin Bussiliikenne Oy och Oy Pohjolan Liikenne Ab för användning av biodiesel.

Vi betalar i år sammanlagt 1 076 175 euro som miljöbonus. Bonusen beviljas Helsingin Bussiliikenne Oy och Oy Pohjolan Liikenne Ab för användning av biodiesel. Biodiesel tillverkas av rester och avfall.

Vi delar ut bonusar på basis av en tävling som ordnades i november 2021. Syftet med tävlingen är att uppmuntra trafikföretagen att minska sina utsläpp. Miljöbonusarna utdelas till trafikföretagen för att kompensera kostnader som orsakas av åtgärder med syfte att minska utsläpp.

”Vårt mål är att minska lokala utsläpp och koldioxid från busstrafiken med över 90 procent senast år 2025 jämfört med år 2010. Utsläppen minskas effektivt när bussarna använder förnyad biobränsle”, säger Johanna Wallin, avdelningsdirektör på HRT.

Tack vare miljöbonustävlingen använder bussarna 7,19 miljoner liter biodiesel per år. Detta minskar 11 569 ton koldioxidutsläpp, 7,9 ton kväveoxider och 313 kilo mikropartiklar från HRT:s busstrafik.

Läs mer om våra åtgärder för miljön (på finska)