HRT undersöker kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken

Vi mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna och undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 10.1–13.5.

Kundnöjdhetsundersökning i januari–maj 2022

HRT utreder hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Undersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 10.1–13.5. Målet är att samla in åsikter från nästan 30 000 resenärer. Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

Vi använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga på adressen https://hsl.louhin.com/asty/ efter undersökningsperioden.

Resenärernas säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. Våra medarbetare använder skyddsutrustning, skrivunderläggen desinficeras och svararna får en egen penna. Vi följer kontinuerligt myndigheternas anvisningar om situationen med coronaviruset.

Kvalitetsundersökning av fordon i januari–maj 2022

Vi undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.

Våren 2022 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 10.1–13.5. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.