Trafiknyheter i år: antalet stomlinjer ökar och vissa spårvagnslinjer får längre rutt

I år får Helsingforsregionen tre nya stombusslinjer som kör mellan Helsingfors och Vanda. Också rutterna för spårvagn 7 och 9 förlängs.

De största förändringarna sker på busslinjerna när de planer som den tidigare styrelsen har godkänt träder i kraft.

Från och med augusti 2022 kör de nya stombusslinjerna 300 och 400 från Helsingfors centrum till västra Vanda. Linje 300 går från Elielplatsen till Myrbacka station via Hasselbacken. Linje 400 kör från Elielplatsen till Myrbacka, Mårtensdal och Vandaforsens station.

De nya stomlinjerna ersätter nuvarande busslinjer. En del av de nuvarande busslinjerna blir anslutningslinjer som kör till järnvägsstationer eller till stomlinjer.

I Mellersta Vanda ersätter stombuss 600 linje 615 i augusti, men mellan Järnvägstorget och Flygplatsen kör stombussen samma körväg som den nuvarande linje.

Också rutten för linje 554 förlängs från Skomakarböle till Flygplatsen med nytt linjenummer 562. Den nya busslinjen kör via Jumbo och Aviapolis. Med förändringarna vill man förbättra förbindelserna från östra och nordöstra Helsingfors samt från Kivistö till Aviapolis.

Från och med augusti 2022 startar två nya busslinjer: 583 och 584. Linjerna kör mellan Mellersta Vanda och Norra Esbo. Linje 583 kör från Aviapolis till Grundbacka och linje 584 till Kalajärvi.

I Kivistö medför den nya linjenätsplanen endast små förändringar i busstrafiken. Från och med augusti kör linje 433 från Petas och Vandaparken direkt till Kivistö station, och det går inte längre bussar via Kannisto.

Det sker små förändringar i busslinjerna i Kyrkslätt i början av 2023. Rusningslinje 175 Mattby (M) - Masaby - Jorvas ersätter den nuvarande rusningslinjen 172V.

Ny busslinje 904 börjar köra under rusningstid mellan Kyrkslätt resecentrum och Kantvik. Nästa år går flera busslinjer mellan Kyrkslätt resecentrum och Mattby framförallt på kvällar och under veckosluten. Då blir också byten mellan metron och närtågen smidigare.

Rutterna för spårvagn 7 och 9 förlängs

I augusti tas nya spårvagnsspår i bruk i spårvagnstrafiken. Rutten för linje 7 fortsätter från Böle station till Mejlans. Linje 9 kör från Böle station till Ilmala.

Från och med augusti 2022 går linje 2 direkt längs Bölegatan till Bölebron vilket innebär att tvåan inte längre kör via Böletået. Förändringen beror på byggandet av Fiskehamnens spårväg. Linje 2 återgår enligt nuvarande information tillbaka till Böletået 2024.

I år sker det inga stora förändringar i närtågs- och metrotrafiken. Också färjetrafiken till Sveaborg .

Våren 2022 får metron något glesare turtäthet under rusningstid på grund av testkörningar som görs på sträckan Mattby-Stensvik. Metron återgår till normal turtäthet när hösttrafiken inleds.

Gatu- och spårarbeten orsakar avvikande rutter

Byggprojektet i Tölö påverkar spårvagnarna 1, 2 och 8 mellan april och augusti. Byggandet av spårvägen i Fiskehamnen orsakar avvikande rutter i Böle för linjerna 1, 2 och 7.

I busstrafiken förbereder vi oss för avvikande rutter som byggandet av Spårjokern, spårvägen i Fiskehamnen och av Kronbergsbron orsakar. Om dessa informeras mer senare när planeringen fortskrider.

Vi utarbetar årligen en trafikeringsplan i samarbete bland annat med kommunernas kollektivtrafiksakkunniga och trafikföretag. Kunderna har kunnat kommentera planen via vår webbplats november-december innan styrelsen fattade beslut om planen 18.1.

Vi fick sammanlagt ca 80 kommentarer. Vi tackar för alla kommentarer vi fått!

Läs mer om förändringarna här