Trafikeringsplan 2022-2023

Vi uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafiken. Planen omfattar buss-, tåg-, spårvagns-, metro- och färjetrafiken.

 

Bekanta dig med planen och kommentera den

Nedan beskriver vi våra planer. Du kan ge din åsikt om utkastet senast 12.12.21. Efter det går vi igenom responsen och redigerar planen på basis av kommentarerna.

Vår styrelse behandlar ärendet i sitt möte 18.1.2022.

Största delen av förändringarna träder i kraft i samband med hösttrafiken i augusti 2022.

Avvikande rutter som orsakas av gatu- och banarbeten

Åttans gatuarbeten i Tölö

På grund av projektet Åttans gatuarbeten övergår de spårvagnar som trafikerar Caloniusgatan och Runebergsgatan till avvikande rutter mellan april och augusti 2022.

Byggandet av spårvägen mellan Fiskehamnen och Böle

Vi förbereder oss på att busstrafiken på Hermanstads strandväg kommer att bli långsammare på grund av byggandet av spårvägen mellan Fiskehamnen och Böle.

På grund av byggandet sker det ändringar i rutter i Böle för spårvagnslinjerna 1, 2 och 7 samt möjligen för bussar från och med våren 2022.

Andra avvikande arrangemang i spårvagnstrafiken

Vi har påbörjat förberedelser för gatuarbeten på Korpasbackavägen och byggandet av den nya depån i Brunakärr som möjligen inleds i sommar. Om byggandet inleds som planerat, kommer spårvagnslinje 10 att köra på undantagsrutt under en lång tid. 

Arbeten på hållplatserna vid Tölö tull och byggandet av den nya vändplatsen i Mejlans kan orsaka undantagsrutter som gäller en kortare tid.

Avvikande rutter som orsakas av byggandet av Spårjokern

Byggandet av Spårjokern orsakar förseningar och avvikande rutter för stomlinje 550 men också för många andra linjer. De avvikande arrangemangen preciseras i takt med att planeringen avancerar.

Avvikande arrangemang i bussterminalen i Östra centrum

Vi förbereder oss på att arbeten vid bussterminalen i Östra centrum som börjar i slutet av år 2022 kommer att påverka trafiken. Arbetena påverkar alla busslinjer som trafikerar terminalen. Det beräknas att arbetena ska vara färdigställda i slutet av år 2025. 

 

Arbeten på Degerövägen och Hundholmsvägen

Vi förbereder oss på förseningar och undantagsrutter som kommer att orsakas av spårvägsprojektet Kronbroarna och arbeten på Degerövägen.

Renoveringen av Hertonäs bussterminal

Vi förbereder oss på renoveringen av Hertonäs bussterminal, vilket kommer att påverka busstrafiken.

Arbeten på Sjövägen i Finno

Vi förbereder oss på kommande förändringar som orsakas av arbeten på Sjövägen i närheten av Finno metrostation. Sjövägen stängs och bussarna till Sälviken är tvungna att köra en långsammare rutt via Sälvägen. Tidtabellen för byggandet preciseras i takt med att planeringen avancerar.

Tidigare beslut om linjenätsplaner