Johanna Wallin till trafikdirektör och Päivi Alakuijala till kommunikationsdirektör

Diplomingenjör Johanna Wallin blir en ny direktör för resultatområdet för Trafik och agronomie- och forstmagister Päivi Alakuijala en ny direktör för resultatområdet för kommunikation, efter ett beslut som HRT:s styrelse fattade i sitt möte tisdagen den 1 mars. Direktörerna för resultatområdena rapporterar direkt till verkställande direktör Mika Nykänen. Båda inleder sitt arbete den 1 april.

Direktörsuppgifterna intresserade många, vilket är glädjande. Jag hälsar både Johanna och Päivi välkomna och som en del av HRT:s lag, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen.

Johanna Wallin, 37, arbetar för närvarande som vikarierande avdelnningsdirektör för HRT:s kollektivtrafikplaneringen. Hon arbetar inom HRT sedan åtta år, senast som gruppchef för spårvägsplaneringen. Före det arbetade hon som projektchef i WSP.

Päivi Alakuijala som nu utnämndes till kommunikationsdirektör arbetar för närvarande som företagare inom kommunikationen. Hon har tidigare arbetat bland annat som journalist, kommunikationskonsult, kommunikationsdirektör hos Posti samt kommunikations- och marknadföringsdirektör på Caverion.

Från och med 1.4 finns det sex resultatområden i HRT: Förvaltning (direktör Ilmari Mäkinen), Strategi (direktör Sini Puntanen), Trafik (direktör Johanna Wallin), Marknader (direktör Mari Flink), Teknologi (direktör Hannu Heikkinen) och Kommunikation (direktör Päivi Alakuijala).