Vi firar alla biljetters dag den 14 februari 2022

På alla hjärtans dag kan du träffa HRT:s biljettkontrollanter på metrostationerna. Biljettkontrollanterna delar ut rosor och erbjuder även digital rådgivning.

Jaana_ruutu_raitiovaunu.jpg

Kundrådgivning är också en viktig del av biljettkontrollanternas jobb. På kampanjdagen vill vi påminna resenärer om två viktiga aspekter: biljettkontroll och rådgivning. Biljettkontrollanterna delar ut rosor och erbjuder även digital rådgivning, särskilt med HSL-appen.

Tack för att du köper biljetten. En ros för dig.

Vi vill säga tack till alla kunder som köpt biljetten med en ros. Med biljettintäkter säkerställer vi att kollektivtrafiken fungerar även i fortsättningen.

”Tjuvåkning kostar oss alla över 10 miljoner euro per år. Medpassageraren och skattebetalarna tackar för att du betalar din biljett”, berättar Jaana Kiianlehto från HRT:s biljettkontrollenhet.

Alla biljetters dag är en del av den pågående En ros för dig-kampanjen. Med kampanjen vill vi tacka alla kunder som köper kollektivtrafikbiljetten och öka medvetandet om hur viktigt det är att resenärer betalar för sina resor. Biljettintäkter täcker hälften av de kostnader som uppstår vid ordnandet av kollektivtrafiken. Därför har vi utfört effektiverad kontroll av biljetter under kampanjen. Detta gäller särskilt de trafikmedel där resenärer inte behöver visa sin biljett när de stiger på. Kampanjen pågår till slutet av februari.

sierra_ruusu3.jpeg