Problem vid användning av HSL-appen med äldre iPhone-modeller

HSL-appen startar inte eller öppnas inte alls med iPhone-telefoner (modeller 4, 5, 6 och 7). Problemet gäller särskilt iPhone 6 och enheter vars operativsystem är version iOS 12.5.5 eller äldre. Problemet har förekommit efter den nyaste versionen av appen (4.2.0) publicerats.

Problem vid användningen av HSL-appen med äldre iPhone-modeller

Du kan vidta följande åtgärder:

  • Uppdatera operativsystemet till den senaste versionen
  • Frigör utrymme på din enhet

Om appen inte öppnas på din enhet kan du inte använda mobilbiljetten. I detta fall rekommenderar vi att du använder HRT-resekortet. Du kan ansöka om ersättning för de dagar som finns kvar på din periodbiljett. Antalet dagar räknas från den dag du besöker vårt serviceställe. Ersättningar sköts på HRT:s serviceställe.