Vi mäter kundnöjdhet i kollektivtrafiken och fordonskvalitet i höst

Vi frågar efter kundernas åsikter angående kollektivtrafikservicen och gör undersökning om fordonskvalitet på bussar, spårvagnar, metron och närtågen 15.8-18.11.

Kundnöjdhetsundersökning, hösten 2022

Också denna höst mäter HRT hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel.  Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 15.8-18.11. Målet är att samla in åsikter från cirka 30 000 resenärer.  Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

HRT använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken.  Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna  nätdatabas.

För oss är resenärernas hälsa av högsta prioritet.  Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. Våra medarbetare använder skyddsutrustning, skrivunderläggen desinficeras och svararna får en egen penna för att minska risken för smittspridning. Vi följer kontinuerligt myndigheternas anvisningar om situationen med coronaviruset.

Undersökning om fordonskvalitet hösten 2022

Vi undersöker fordonskvalitetet i kollektivtrafiken med observationsundersökningen. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och trivsamma fordon för kollektivtrafikens kunder inom HRT-området.

Hösten 2022 genomförs observationer om kvaliteten på materielet i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken. Under undersökningsperioden kommer att granskas ca 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

Asty kuva syksy 2022.jpg