Bussarna på Degerö går i fortsättningen i takt med spårvagnarna

Busslinjerna på Degerö förnyas när spårvagnstrafiken via Kronbroarna beräknas starta i början av år 2027. De nya bussrutterna erbjuder anslutningsförbindelser till både spårvägarna och metron. Rutterna och tidtabellerna samordnas med spårvagnstrafiken. Vi har planerat de nya linjerna i tät dialog med invånarna på Degerö.

Busslinjerna på Degerö förnyas när spårvagnarna börjar gå till Kronbergsstranden och Uppby via Kronbroarna. Enligt nuvarande uppskattning startar spårvagnstrafiken via Kronbroarna i början av år 2027.

Detta innebär att bussarnas roll kommer att förändras, eftersom spårvagnarna blir stommen i kollektivtrafiken nästan överallt på Degerö. De nya busslinjerna erbjuder anslutningsförbindelser till både spårvägarna och metron. För att underlätta byten mellan olika färdmedel har HRT samordnat bussarnas rutter och tidtabeller med spårvagnstrafiken.

”Vi har utvecklat Degerös interna förbindelser så att i fortsättningen kör bussarna till de södraste delarna av Kronbergsstranden”, säger kollektivtrafikplanerare Essi Kyllönen.

"Den nya linjen 87 kommer att erbjuda förbindelser från Kronbergsstranden till Hertonäs. De anslutningsbussar som trafikerar Jollas och Sandhamn och går längre från spårvägarna körs med tätare intervall än tidigare under dagtid och veckosluten."

De nya busslinjerna på Degerö:
• 85 Hertonäs (M) – Jollas
• 85N Järnvägstorget – Hertonäs strand – Jollas
• 86 Hertonäs (M) – Reihersvägen – Sandhamn
• 87 Hertonäs (M) – Gunillavägen – Håkansviken
• 87N Järnvägstorget – Uppby – Gunillavägen – Håkansviken
• 88 Hertonäs (M) – Uppby – Kronbergsstranden – Hålvik
• 89 Hertonäs (M) – Uppby
• 808 Jollas – Kronbergsstranden

Rutt- och hållplatsinformation hjälper med planering av gator

Syftet med linjenätsplaneringen har varit att skapa ett linjenät som så bra som möjligt betjänar kunderna och samtidigt hjälper oss att bedriva en kostnadseffektiv trafik enligt våra strategiska mål.

Faktumet är dock att kostnaderna för spårvagnstrafiken via Kronbroarna kommer att överskrida det belopp som vi genererar i biljettintäkterna eller som vi kan spara på busstrafiken. Följaktligen kan det vara nödvändigt att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken när trafikeringen inleds mellan Degerö och Hagnäs.

Linjenätsplanen har redan utarbetats, även om passagerartrafiken på spårvägen mellan Degerö och Hagnäs börjar först år 2027. På detta sätt kan Helsingfors stad utnyttja vår rutt- och hållplatsinformation för att planera och bygga vägar och andra gångrutter i nya bostadsområden.

Linjenätsplanen kan ändras innan trafiken inleds om det förekommer ändringar i rutterna och tidtabellerna för spårvagnarna.

Vi bearbetade planen på basis av responsen vi fick från invånarna

Vi har planerat de nya linjerna i tätt samarbete med invånarna på Degerö. Den viktigaste samarbetskanalen var en blogg som upprätthölls av våra kollektivtrafikplanerare och där invånarna på Degerö kunde kommentera planen.

Vi samlade in bakgrundsinformation med en reseenkät redan på hösten 2020 och ordnade också två invånarworkshop. Efter det första utkastet till linjenät blev färdigt, samlade vi in respons och redigerade planen på basis av kommentarerna.

”På basis av kommentarerna bestämde vi att försnabba rutterna för de nuvarande linjerna 84 och 88 genom att dra in länkarna via Mjölövägen och Guvernörsvägen redan sommaren 2021”, säger Essi Kyllönen. ”Vi fick idéen om att starta upp den nya närbusslinje 808 utgående från responsen vi fått om det nya utkastet.”

”Bästa resorna planeras tillsammans. Ett stort tack till alla som deltog i planeringen!”

Läs mer om linjenätsplanen i vår blogg


Läs mer om Spårväg Kronbroarna

Kruunusilta4.png

Här ser du en visualisering av hur Kronbroarnas spårvagnslinje skulle kunna se ut år 2027. Samtidigt förnyas även busslinjenätet på Degerö. Bild: Spårväg Kronbroarna, Helsingfors stad, WSP, Knight Arcitechts