Linjenätsplan för Degerö

Degerö står inför stora förändringar när invånarantalet ökar och spårvagnstrafiken över Kronbergsbron startar ca 2026.

Vi har nu börjat granska busstrafiken i området tillsammans med Helsingfors stad. Syftet är att utarbeta en utvecklingsplan för busslinjenätet fram till det att spårvagnstrafiken startar, samt för en situation där spårvagnarna redan kör på Degerö. Tidsspannen i planen är 2022-2030.

Följ bloggen!

En central del för planeringsarbetet är en aktiv diskussion med invånare. Därför har vi grundat en egen blogg för planen där du kan kontakta HRT:s planerare under arbetets gång. I bloggen berättar vi även om hur projektet framskridit samt om andra aktuella ärenden. Kom och följ bloggen (på finska)!

Hur kan jag delta?

Under planeringsarbetet blir det flera tillfällen att delta i arbetet! Vi skickade ut resenkäten i september-oktober 2020. Vi kommer också att ordna separata workshop. Vi skickar inbjudan till 5-15 invånare att komma och diskutera olika frågor kring planen. Du kan alltid ge respons via adressen hsl.fi/palaute eller kontakta via telefon 09 4766 4000. Också det traditionella brevet kommer fram!

Tidtabellen och innehållet för planeringen

Planeringsarbetet startade i september 2020 och målet är att arbetet blir klart under 2021.

I början av projektet har vi koncentrerat oss att bättre förstå de nuvarande och kommande resbehoven. För att nå det bästa resultatet behöver vi hjälp från invånare och personer som rör sig i området. Vi kommer att ordna bl.a. workshop samt att genomföra resenkäter och därför önskar vi att så många som möjligt deltar!

När vi har samlat in invånarnas åsikter publicerar vi åtminstone ett utkast till linjenät för kommentarer. Sedan bearbetas utkasten tillsammans med kunderna för att hitta den bästa lösningen. Det slutgiltiga beslutet om planen fattar HRT:s styrelse. Vi är övertygade om att tillsammans hittar vi den bästa lösningen för Degerö!