Laajasalon bussit kulkevat tulevaisuudessa raitiovaunujen tahdissa

Laajasalon bussilinjat uudistuvat, kun Kruunusiltojen raitiovaunuliikenne käynnistyy näillä näkymin vuoden 2027 alussa. Uudet bussireitit tarjoavat liityntäyhteyksiä sekä raitolinjoille että metroon. Reitit ja aikataulut sovitetaan yhteen raitioliikenteen kanssa. Olemme suunnitelleet uudet linjat tiiviissä vuoropuhelussa Laajasalon asukkaiden kanssa.

Laajasalon bussilinjat uudistuvat, kun raitiovaunut alkavat kulkea Kruunusiltojen kautta Kruunuvuorenrantaan ja Yliskylään. Tämän hetken arvion mukaan raitioliikenne käynnistyy vuoden 2027 alussa.

Bussien rooli muuttuu, koska raitovaunuista tulee joukkoliikenteen runko lähes kaikkialla Laajasalossa. Bussit tarjoavat liityntäyhteyksiä sekä raitiolinjoille että metroon. Jotta vaihtaminen kulkuvälineestä toiseen kävisi mahdollisimman sujuvasti, HSL on sovittanut bussien reitit ja aikataulut yhteen raitiovaunuliikenteen kanssa.

”Olemme kehittäneet Laajasalon sisäisiä yhteyksiä muun muassa niin, että bussit kulkevat jatkossa Kruunuvuorenrannan eteläosiin saakka”, joukkoliikennesuunnittelija Essi Kyllönen kertoo.

”Uusi linja 87 tarjoaa jatkossa yhteydet Kruunuvuorenrannasta Herttoniemeen. Jollaksen ja Santahamina liityntäbusseja, jotka kulkevat hieman etäämmällä raitiolinjoista, ajetaan päivisin ja viikonloppuisin tiheämmin kuin nykyään.”

Laajasalon tulevat bussilinjat:
• 85 Herttoniemi (M) – Jollas
• 85N Rautatientori – Herttoniemenranta – Jollas
• 86 Herttoniemi (M) – Reiherintie – Santahamina
• 87 Herttoniemi (M) – Gunillantie – Haakoninlahti
• 87N Rautatientori – Yliskylä – Gunillantie – Haakoninlahti
• 88 Herttoniemi (M) – Yliskylä – Kruunuvuorenranta – Kaitalahti
• 89 Herttoniemi (M) – Yliskylä
• 808 Jollas – Kruunuvuorenranta

Reitti- ja pysäkkitiedot auttavat katujen suunnittelussa

Linjastosuunnittelun tavoitteena on ollut mahdollisimman hyvin asiakkaita palveleva linjasto, joka samalla toteuttaa strategisia tavoitteitamme kustannustehokkaasta liikenteestä.

Kruunusiltojen liikenne kuitenkin aiheuttaa meille kustannuksia enemmän kuin lipputuloista saadaan tai mitä bussiliikenteestä voidaan säästää. Näin ollen siltayhteys aiheuttaa liikenteen käynnistyessä osaltaan paineita joukkoliikennelippujen hintojen nostamiselle.

Laadimme suunnitelman jo nyt, vaikka Kruunusiltojen raitiovaunuliikenteen käynnistymiseen on yli neljä vuotta aikaa. Helsingin kaupunki pystyy tällä tavalla käyttämään hyödykseen reitti- ja pysäkkitietojamme, kun kaupunki suunnittelee ja toteuttaa uusien asuinalueiden katuja ja muita kulkureittejä.

Bussilinjasuunnitelmaan voi tulla muutoksia ennen liikenteen alkamista, jos raitiovaunujen reitit ja aikataulut vielä muuttuvat.

Muokkasimme suunnitelmaa asukaspalautteen pohjalta

Olemme suunnitelleet uudet linjat tiiviissä yhteistyössä Laajasalon asukkaitten kanssa. Vuorovaikutuksen pääkanavana oli blogi, jossa joukkoliikennesuunnittelijat kertoivat työn etenemisestä ja kävivät keskusteluja laajasalolaisten kanssa.

Keräsimme syksyllä 2020 liikkumiskyselyllä taustatietoja Laajasalon asukkaiden ja alueella muuten liikkuvien matkustustarpeista ja -toiveista sekä järjesti kaksi asukastyöpajaa. Kun ensimmäinen linjastoluonnos valmistui, keräsimme keräsi siitä palautetta ja hioimme suunnitelmaa kommenttien pohjalta.

”Asukkaiden palaute on vaikuttanut muun muassa niin, että nopeutimme nykyisten linjojen 84 ja 88 reittejä poistamalla Isosaarentien ja Kuvernöörintien lenkit jo kesällä 2021”, Essi Kyllönen kertoo. ”Ajatus uudesta lähibussilinjasta 808 syntyi ensimmäisestä linjastoluonnoksesta saadun palautteen perusteella.”

”Paras joukkoliikenne syntyy yhdessä tehden. Suuret kiitokset kaikille suunnitteluun osallistuneille!”

Lue lisää linjastosuunnitelmasta blogistamme  


Lue lisää Kruunusiltojen raitiotiestä 

Kruunusilta4.png

Tältä näyttää havainnekuvan mukaan Kruunusiltojen raitiovaunuliikenne, joka alkaa arviolta vuonna 2027. Silloin myös Laajasalon bussilinjasto uudistuu. Kuva: Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Arcitechts