Från och med 17.10 går spårvagn 9 till Ilmalatorget

Måndagen den 17 oktober förlängs spårvagn 9 från Böle till Ilmala. Ilmala blir en ny bytesplats mellan spårvagn och tåg. Samtidigt förlängs spårvagn 7 till Västra Böle. Förändringarna påverkar även hållplatserna vid Böle station.

Uppdaterad 7.10: ändstation för linje 7.

Måndagen den 17 oktober förlängs spårvagn 9 från Böle till Ilmala. I fortsättningen går spårvagnen via Bölegatan och Radiogatan till Ilmalatorget som ligger vid Ilmala station. Detta skapar möjligheter för ett smidigt byte mellan spårvagn och tåg vid Ilmala station.

Förlängning av spårvagnslinje 9 till Ilmala ingår i linjenätsplanen för spårvagnstrafiken som utarbetades redan 2015 och vars syfte är att förbättra kollektivtrafiken i Ilmala. Förlängningen förbättrar även kollektivtrafiken i Böle.

Även spårvagn 7 får en ny rutt 17.10 när den förlängs från Böle station till Västra Böle. Linjen går via Böletået och Bölegatan. Den nya ändhållplatsen ligger på Magistratstorget. Mellan 17 och 30 oktober är ändhållplatsen den tidigare hållplatsen "Kyllikkiporten". Hållplatsen på Magistratstorget kommer inte att tas i bruk före den 31 oktober på grund av byggnadsarbeten nära hållplatsen.

Båda linjerna, 7 och 9, går i fortsättningen över Bölebron och stannar på hållplatserna vid Böle station. Hållplatser som ligger på Bangårdsvägen blir indragna i och med ruttförändringen.

De nya rutterna och tidtabellerna finns i Reseplaneraren om du söker rutt med datum 17.10 eller senare.

Spårvagnslinjerna fr.o.m. 17.10.2022