Vi undersöker vilken typ av biljetter som används i stombussar i september

I september undersöker vi vilken typ av biljetter som används ombord på stombussar. Undersökningen går snabbt när du har din biljett lätt till hands.

Denna höst gör vi biljettslagsundersökning ombord på de orange stombussarna. Undersökningen startar på måndag 5.9 och fortsätter fram till slutet av september.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter passagerarna använder och i vilka kommuner de bor.

Information som vi samlar in används i planeringen och utvecklingen av kollektivtrafiken.

HRT:s biljettkontrollanter gör undersökningen vid sidan av sitt vanliga arbete. Biljettkontrollanter reser ombord på bussar och intervjuer passagerare. Undersökningen går snabbt om du har din biljett lätt till hands.

Vi önskar att undersökningen inte orsakar extra besvär för dig, och tack på förhand att du deltar i undersökning!

Läs mer om stombussar och stombussnät