Kollektivtrafikförbindelser inom Helsingforsregionen baserar sig på stomnätet

Stomnätet spelar en viktig roll när vi utvecklar kollektivtrafikförbindelser inom Helsingforsregionen. Stomlinjenätet är ett nätverk som utgörs av spårförbindelser och stombusslinjer. Nätet består av enkla rutter som omfattar alla centrala punkter i Helsingforsregionen och erbjuder förbindelser med hög turtäthet.

Stomlinjerna körs med metroliknande turintervaller. Du kan slippa långa väntetider och behöver inte kolla tidtabeller. Stomlinjerna trafikeras med hög punktlighet, vilket gör att det är gott om plats ombord. 

Servicen på stomlinjerna

Oranssi runkolinjabussi ja mies tien varressa

Köp din biljett i förväg

På stomlinjerna, det vill säga också på de orange stombussarna gäller öppen betalning. Du kan kliva på bussen också genom mittdörren och behöver inte visa biljetten för chauffören. Detta snabbar upp trafiken – stombussarna behöver inte stanna vid hållplatserna lika länge som andra bussar.

Du behöver alltid en giltig biljett för att resa med stomlinjerna och i HRT:s övriga trafik. Kollektivtrafikfordon har ingen biljettförsäljning, så kom ihåg att köpa din biljett före resan till exempel via HSL-appen.

Linjerna i stomlinjenätet

Stomlinjerna trafikerar de områden där efterfrågan på kollektivtrafik är störst. Stomlinjerna erbjuder enkla och direkta förbindelser mellan de mest centrala stadsdelscentrumen i Helsingforsregionen.

 

I stomlinjenätet ingår 13 närtågslinjer, två metrolinjer, 13 stombussar och en snabbspårvägslinje.

 

Alla stomlinjer visas på kartan nedan. Klicka på bilden för att öppna en större karta i ett nytt fönster.

HSL_Runkolinja_21102023_www.png

Närtågen

  • På kustbanan: A, E, L, U, X, Y
  • På ringbanan: I, P
  • På stambanan: K, R, D, Z, T

Se alla närtågslinjer på kartan

Metron

  • M1: Stensvik–Nordsjö
  • M2: Hagalund–Mellungsbacka

Se metrolinjerna på kartan

Snabbspårvägen

  • 15: Östra centrum–Kägeludden

Se snabbspårvägslinjen på kartan

Stombussarna

20, Eira–Munkshöjden

30, Eira–Myrbacka

40, Spelmansvägen 23–Elielplatsen

200, Elielplatsen–Esbo centrum

300, Elielplatsen–Myrbacka

400, Kampen–Vandaforsen

500, Östra centrum (M)–Munkshöjden

510, Hertonäs (M)–Stensvik (M)

520, Mattby (M)–Storåker–Alberga–Myrbacka–Mårtensdal

530, Mattby (M)–Esbo centrum–Jorv–Myrbacka

560, Rastböle (M)–Myrbacka

570, Flygplatsen–Mellungsbacka

600, Järnvägstorget–Flygplatsen

År 2023 förstärktes stomlinjenätet med snabbspårvägslinje 15

Den nya snabbspårvägslinjen 15 började trafikera sträckan mellan Kägeludden och Östra centrum i oktober 2023.  Stomlinje 550 lade ner den 31 december 2023, eftersom snabbspårvägslinje 15 ersatte linjen.