Vi mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken

Under våren utreder vi hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 9.1–12.5.2023. Målet är att samla in åsikter från nästan 30 000 resenärer. Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

Vi använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty/ efter undersökningsperioden.

Kvalitetsundersökning av fordon under våren 2023

Vi undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.

Våren 2023 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 9.1–12.5.2023. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar. Fältarbetet i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på vårt uppdrag.