Den allra första spårvagnen rullade på Esbos gator

Esbo blev en spårvagnstad när snabbspårvagnen rullade över gränsen mellan Helsingfors och Esbo den 1 februari.

Snabbspårvagnen körde över gränsen till Helsingfors och Esbo den 1 februari klockan nio. För första gången i sin historia blev Esbo en spårvagnstad.

Spårvagnen tog inte upp några passagerare utan det var fråga om testkörning. Spårvagnens hastighet var låg: den körde till hållplats Vermo i kryptakt, omringad av människor som kontrollerade att allt gick bra. Det var en s.k. långsam körning under den första testdagen i Esbo.

De tekniska testkörningarna kommer att genomföras i två olika områden i Esbo. Det första området som testkörs i februari består av sträckan mellan tunneln vid Batteribacken i Helsingfors och Albergaesplanaden som ligger nära till köpcentret Sello.

I mars fortsätter testkörningarna från Albergaesplanaden mot spårvagnens västra ändhållplats Kägeludden.

Under testkörningarna testas i varje område bl.a. växel- och trafikljussystem samt körning i olika väderförhållanden och med olika hastigheter.

Snabbspårvagnen kommer att trafikera sträckan mellan Östra centrum och Kägeludden. Banans längd är ca 25 kilometer. 16 kilometer av banan ligger i Helsingfors och 9 kilometer i Esbo. Längs rutten kommer det att vara 34 hållplatspar. Spårvagnen kan ta dubbelt så många passagerare som bussen.

Det är möjligt att spåvagnen börjar trafikera rutten redan hösten 2023 om det finns tillräckligt med vagnar och förare och om testkörningar går utan problem.

HRT har också förberett sig på att trafiken inte börjar på hösten och busslinje 550X fortsätter fram till slutet av 2023. HRT fattar beslutet om datumet senare.