Ändringar i serviceavgifter på HRT:s serviceställe från 1.6

Serviceavgifterna som tas ut på HRT:s serviceställe kommer att förändras i början av juni. I fortsättningen tar vi ut en serviceavgift av de kunder som har möjlighet att själv via andra kanaler ladda sitt HRT-kort eller uppdatera sin kundgrupp utan att besöka servicestället. Rådgivningen förblir gratis och ingen serviceavgift kommer att tas ut av de kunder som måste besöka servicestället för att få sina ärenden skötta.

Totalt nästan 176 700 kunder besökte HRT:s serviceställe i fjol, vilket ibland har orsakat stor trängsel i serviceställets kundbetjäning. Syftet med ändringarna i serviceavgifterna är att minska trängsel och att erbjuda bättre service till dem som måste besöka servicestället för att sköta sitt ärende.

Från och med början av juni debiterar vi en serviceavgift för att ladda HRT-kortet och uppdatera kundgruppen på HRT:s serviceställe. Serviceavgiften tas ut i situationer där kunden har möjlighet att sköta sitt ärende själv på nätet, via HSL-appen eller genom att använda HRT:s biljettautomater utan att besöka servicestället. På servicestället kan du få råd om hur man använder HRT:s biljettautomater och HSL-appen samt laddar sitt HRT-kort på nätet. Ingen serviceavgift tas ut för rådgivning.

I fortsättningen måste du betala en serviceavgift om du är studerande och vill uppdatera din kundgrupp på HRT-kortet. Vi kommer också att ta ut en serviceavgift om man vill ladda arbetsreseförmåner på HRT-kortet. I HSL-appen kan du även fortsättningsvis aktivera olika förmåner och rabatter utan serviceavgift.

Vi tar ut ingen serviceavgift för att uppdatera kundgruppen av de kunder vars kundgrupp eller rätt till rabatten inte kan kontrolleras i HSL-appen. Detta innebär att ingen serviceavgift tas ut av rörelsehindrade, personer som får folk- eller garantipension eller rehabiliteringsstöd av FPA, de studerande vars rätt till rabatten inte kan kontrolleras i Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo, utbytesstudenter och personer som har en funktionsnedsättning som förhindrar användningen av HSL-appen.

Serviceavgifter som tas ut på HRT:s serviceställe från och med 1.6.2023

Mer information: