Kom ihåg att delta i Resvaneundersökningen 2023

Vi har redan skickat de första breven med inbjudan till Resvaneundersökningen 2023. Utredningens syfte är att kartlägga invånarnas resvanor och färdsätt i Helsingforsregionen. Vi önskar att alla som fått inbjudan deltar i undersökningen. Med hjälp av undersökningen samlar vi in information som används som grund för beslut och planer gällande trafik.

Resvaneundersökningen 2023 som utförs gemensamt av HRT och kommunerna i Helsingforsregionen har startat. Om du är en av dem som fått en inbjudan från oss lönar det sig att delta i undersökningen.

Genom Resvaneundersökningen samlar vi in information om resvanor bland invånare i alla åldrar och gällande alla olika sorters fortskaffningsmedel inom Helsingforsregionen. Med andra ord är Resvaneundersökningen inte en kollektivtrafikundersökning, utan man samlar in information om alla färdsätt. Därför är det viktigt att alla som fått inbjudan svarar på enkäten, oberoende om de reser med egen bil, kollektivtrafik, cykel, till fots eller kanske inte reser alls.

Informationen från undersökningen utnyttjas i planeringen av trafiken och används som grund för trafikpolitiska beslut. Resultaten är en viktig kunskapskälla, när vi utarbetar trafiksystemplanen för Helsingforsregionen samt utvecklar våra trafikprognosmodeller. Det finns inget annat sätt att få en omfattande helhetsbild av människors resvanor än genom en omfattande stickprovsundersökning.

Nästan 42 000 slumpmässigt utvalda över 7-åriga invånare från Helsingforsregionen får ett brev med inbjudan att delta i undersökningen. Vi har redan skickat de första breven.

I enkäten ska svararen anteckna i en dagbok samtliga resor han eller hon utförde under sin mätdag. I undersökningen frågas också om svararens allmänna resvanor och vissa bakgrundsuppgifter.

Tack redan på förhand för att du deltar i undersökningen! Rapporten om Resvaneundersökningen 2023 publiceras på HRT:s webbsida under 2024.

Endast de som fått inbjudan kan svara på enkäten

Enkäten besvaras via webben men personer över 70 år blir intervjuade per telefon. Vi kommer också att skicka inbjudningar till barn som är över 7 år. Barn kan besvara enkäten antingen tillsammans med sin förälder eller självständigt med vårdnadshavares samtycke.

Resvaneundersökningen är en statistisk undersökning som skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare i Helsingforsregionen. Därför är det endast de som fått en inbjudan till undersökningen som kan delta i den. Vi kommer att skicka ut inbjudningar varje vecka fram till november.

Bland alla deltagare lottas det ut tre presentkort värt 500 euro till en dagligvaruhandel.

Resvaneundersökningen genomförs ungefär vart femte år. Den föregående resvaneundersökningen genomfördes 2018.

Läs mer om undersökningen