Vi undersöker kundnöjdhet i kollektivtrafiken på ett nytt sätt

Från och med den 8 januari 2024 undersöker vi kundnöjdheten i kollektivtrafiken med en kundnöjdhetsundersökning (Asty). Undersökningen kommer att pågå fram till maj.

På närtåg, spårvagnar och i metron genomförs undersökningen med hjälp av push-meddelanden som skickas till resenärer via HSL-appen under kollektivtrafikresan. Resenärerna kan svara på enkäten genom att trycka på länken i meddelandet. Ombord på HRT:s bussar genomförs undersökningen med hjälp av enkätkort med en QR-kod som delas ut till resenärer. Resenärerna kan svara på enkäten genom att skanna QR-koden med sin telefon. Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

I år är första gången som kundnöjdhetsundersökningen utförs digitalt. Detta möjliggör att resultaten från undersökningen kan granskas i realtid. Vi delar inte längre ut pappersblanketter på kollektivtrafikmedel för att genomföra undersökningen.

Kundnöjdhetsundersökningen görs kontinuerligt året runt. Genom att besvara enkäten kan resenärer delta i utvecklingen av kollektivtrafiktjänster. Vi använder resultaten även i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken.

Resultaten är tillgängliga (på finska) i HRT:s öppna nätdatabas Asty Web.