Kronbergsstrandens färja lockar pendlare under vintersäsongen

I januari undersökte HRT hur nöjda resenärer är med Kronbergsstrandens färja. 90 procent av dem som svarade i enkäten ansåg att färjan erbjuder ett bekvämt sätt att resa. Under vintersäsongen var ungefär 70 procent av svararna pendlare som hade valt färjan på grund av att den förkortar pendlingstiden.

”Färjan är ett ovanligt och sympatiskt transportmedel. Även personalen på färjan har blivit bekant för mig”, berättade en svarade.

Vinterförhållanden har inte påverkat kundernas helhetsnöjdhet och helhetsvitsordet är fortfarande på samma nivå som i enkäten som genomfördes i augusti 2023. Andelen nöjda passagerare var 86 procent i januari 2024 och 85 procent i augusti 2023. Servicen på färjan upplevs som vänlig och över hälften av svararna (59 procent) ansåg att färjan ökar användningen av kollektivtrafiken.

Många resenärer kom även med utvecklingsidéer. Ett önskemål som lyfts fram i enkäten var att förkorta färjans turtäthet från 50 minuter. En del av kunderna önskade också att färjans trafikeringstider på morgonen och på kvällen skulle utökas.
 
HRT genomförde undersökningen på färjan mellan den 9 och 10 januari 2024 med hjälp av enkätskort. 261 passagerare deltog i enkäten.
 
Färjan åker mellan Kronbergsstranden på Degerö och Sjötullstorget i Kronohagen. Resan med färjan tar ca 20 minuter i en riktning. Färjan trafikerar sträckan alla dagar under sommaren och på vintern på vardagar ca kl. 7–22. Under veckosluten på vintern trafikerar färjan ca kl. 10–18. Färjan avgår med cirka 50 minuters mellanrum. Vintertidtabellen trädde i kraft i början av november.

Läs mer om enkätresultaten från augusti 2023 och januari 2024 (på finska).