Rätt till ledsagare även med EU:s funktionshinderkort med A-märkning

Vi kommer att ändra HRT:s allmänna rese- och biljettvillkor för kollektivtrafiken (punkten 5.2 "Rätt att resa utan biljett") så att även de personer som har EU:s funktionshinderkort med A-märkning ska vara berättigade till ledsagare. Var beredd att visa upp kortet när du åker kollektivt. I framtiden behöver inte den som har rätt till ledsagare vara fast bosatt i HRT-området. Ändringen träder i kraft den 25 mars 2024.

Rätt till ledsagare från och med den 25 mars 2024

Om du har en permanent sjukdom eller skada och inte kan röra dig ensam i kollektivtrafiken så kan du beviljas rätt till ledsagare.

Om du har rätt till ledsagare och du reser tillsammans med din ledsagare, behöver denne inte ha en biljett. Däremot ska du ha en giltig biljett och Rätt till ledsagare-stamkortet eller EU:s funktionshinderkort med A-märkning. 

EUnVammaiskortti.jpg   Oikeus saattajaan -kantakortti_2 kopio.jpg 

När ni stiger på bussen, ska du visa upp ditt stamkort eller EU:s funktionshinderkort med A-märkning och din giltiga biljett för föraren. Kommer det kontrollanter när du reser i de övriga trafikmedlen behöver du ha stamkortet eller EU:s funktionshinderkort med A-märkning med dig och visa upp det.

Mer information om EU:s funktionshinderkort
Mer information om HRT:s Rätt till ledsagare-stamkort (sidan kommer att uppdateras 25.3)