Seriebiljetten infördes permanent efter ett framgångsrikt försök

Sedan försöket med seriebiljetter inleddes i maj 2023 har försäljningen av seriebiljetter uppgick till över 9 miljoner euro. Under januari uppgick den månatliga försäljningen av seriebiljetter till 1,4 miljoner euro, vilket är nästan 17 procent av alla enkelbiljetter för vuxna som köpts via HSL-appen. Siffrorna inkluderar moms.

Den nya biljettypen påminner på många sätt om periodbiljetten: den används oftast för pendlingen och merparten av biljetterna säljs för resor inom zonerna A och B. Användarna har varit nöjda med biljetten och anser att den motsvarar deras verkliga resebehov.

Försöket med seriebiljetten var det första där en ny typ av biljett blev en permanent del av biljettsortimentet på basis av positiva användarerfarenheter. Vi fattade beslutet om att införa seriebiljetten permanent på grund av dess populäritet och därför vill vi tacka alla som har använt den nya biljettypen!

På grund av tekniska skäl kan seriebiljetter köpas endast via HSL-appen. Även i framtiden kommer vi att genomföra olika biljettförsök som riktas till en begränsad användargrupp för att kunna hålla en låg teknisk tröskel vid framtida försök. Eftersom vi har som mål att öka användningen av kollektivtrafiken analyserar vi alltid lösningens inverkan noggrant innan vi fattar beslut om att införa nya biljettyper.

Seriebiljetter säljs för tillfället endast till vuxna via HSL-appen. Under våren granskar vi möjligheten att göra ändringar i biljettens egenskaper på basis av feedback från kunderna.