Förbättringar i tåg- och busstrafiken från 2.4

Det sker förbättringar i HRT:s kollektivtrafik från 2.4. Då får A-tågen tätare trafik och tågen på kustbanan utökad trafik under sena kvällar och nätter. Också två busslinjer får veckoslutstrafik.

Ändringarna är en del av förbättringar vars syfte är att öka antalet passagerare i kollektivtrafiken. Vi lägger till nya turer där det enligt våra analyser finns efterfrågan.

Den 2 april sker följande ändringar:

  • Turtätheten för A-tågen blir 10 minuter dagtid på vardagar och 20 minuter under veckosluten
  • E- och L-tågen får bättre service framförallt under tidiga morgnar, sena kvällar och nätter.
  • X-tågen ändras till Y-tåg och förbindelsen mellan Sjundeå och Helsingfors försnabbas
  • I- och P-tågen kör längre med 10 minuters mellanrum på sträckan Helsingfors - Myrbacka - Flygplatsen. Trafiken blir dock glesare på andra sträckor på ringbanan och på sträckorna Helsingfors - Dickursby - flygplatsen och Helsingfors - Kervo på stambanan på grund av banarbeten.
  • Busslinjerna 643K och 711K börjar köra under veckosluten.

Läs mer om ändringarna här