Spårvagnslinje 13 börjar trafikera 12.8 – spårvagnsnätet utvidgas till Fiskehamnen och Sumparn

Spårvagnsnätet i Helsingfors utvidgas till nya områden måndagen den 12 augusti när den nya spårvagnslinjen 13 börjar trafikera. Den nya linjen kommer att förbinda Fiskehamnen med Böle. Linjens ändhållplatser ligger vid Magistratstorget i Västra Böle och i Knekten på Sumparns sydspets.

HRT fattade beslut om att inleda trafiken den 12 augusti efter att Stadstrafik Ab, som ansvarar för trafiken på linjen, meddelade att alla nödvändiga förutsättningar uppfylls: det finns tillräckligt med materiel och förare, alla arbeten på spårvägen är färdiga och infrastrukturen har färdigställts.

Den första turen avgår måndagen den 12 augusti kl. 5.27 från Knekten. På vardagar går spårvagnen var 10:e minut under rusnings- och dagtid. Mer detaljerade tidtabeller kommer att publiceras inom kort i Reseplaneraren på hsl.fi. Spårvagnslinje 13 trafikeras med samma materiel som i Helsingfors stadskärna, det vill säga med Artic-spårvagnar och ledvagnar.

I och med den nya linjen får Helsingfors en helt ny tvärgående förbindelse mellan två centrala knutpunkter i kollektivtrafiken. Den nya linjen förbättrar förbindelserna till Böle från Fiskehamnen och även från Hermanstad och de södra delarna av Arabiastranden. Efter spårvägen Kronbroarna mellan Degerö och Hagnäs blir färdig i slutet av 2020-talet kan man åka spårvagn från Böle till Kronbergsstranden på Degerö utan byte.

Mer information om spårvagn 13 finns på HRT:s webbplats.

ratikka 13.jpg