Nya trafikföretag bl.a. till Vanda och Nordsjö

Koiviston Auto Helsinki och Pohjolan Liikenne vann anbudstävlingen som ordnades i busstrafiken som gällde sammanlagt 53 busslinjer. I och med anbudsförfarandet ökar antalet elbussar.

De nya avtalen träder i kraft i augusti 2025. Av körda kilometrar är elens andel ca 93 procent, medan kravet i anbudsförfarandet var ca 74 procent. Detta innebär att utsläpp minskar ännu mer än vad vi hade eftersträvat.

Trafikeringskostnader som ingår i objekten i anbudsförfarandet är ca 17,1 milj. euro årligen. Jämfört med den nuvarande situationen minskar trafikens kostnader med ca 15,5 procent.

De konkurrensutsatta linjerna och trafikföretag som kör dem från augusti 2025

Objekt 292: Koiviston Auto Helsinki Oy

 • 54: Östra centrum - Sockenbacka - Gjuteriet
 • 553: Håkansböle-Malm-Månsas-Alberga

Objekt 293: Koiviston Auto Helsinki Oy

 • 90: Nordsjö (M) - Solvik - Nordsjö hamn
 • 96: Nordsjö (M) - Porslaxvägen

Objekt 294: Koiviston Auto Helsinki Oy

 • 561: Östra centrum (M) – Malm station – Aviapolis station – Kivistö station
 • 562: Östra centrum (M) – Malm station – Aviapolis station – Flygplatsen
 • 90A: Järnvägstorget - Nordsjö hamn
 • 90N: Järnvägstorget - Västra Hertonäs - Nordsjö (Kallviksvägen)
 • 96N: Järnvägstorget - Solvik - Nordsjö (Porslaxvägen)

Objekt 295: Oy Pohjolan Liikenne Ab:

 • 571: Dickursby - Övitsböle - Myrbacka
 • 574: Pejas - Aviapolis - Övitsböle - Myrbacka
 • 415N: Elielplatsen - Myrbacka - Övitsböle - Flygplatsen