Redan över 2800 svar i reseenkäten - besvara senast 22.8!

Vi har fått svar på vår reseenkät från över 2800 personer, ett stort tack för alla som svarat!

Enkäten är öppen till 22.8. Vi önskar att även personer som inte använder kollektivtrafik svarar på enkäten.

Svarsprocenten per åldersgrupp. Under 20 år 5,8 procent, 20-29 år 17,4 procent, 30-39 år 26,1 procent, 40-49 år 25,1 procent, 50-64 år 19,9 procent och 65 år och äldre 5,7 procent

Svararnas ålder

Vi har fått in svar framförallt från personer mellan 30 och 49 år.

Nu önskar vi att personer under 20 år och över 64 år besvarar vår enkät.

Kuvassa on esitelty lämpökarttana vastaajien kotien sijoittuminen suunnittelualueelle. Vastaajia on tasaisesti ympäri alueen, mutta vähiten Westendistä ja Otaniemestä.

Var bor svararna?

Vi har fått in svar från olika delar av planeringsområdet: ju mörkare färg på kartan, desto flera svar.

Drygt 80 procent av svararna bor i planeringsområdet. Men vi önskar att flera som bor i Otnäs och Westend besvarar vår enkät.

Svara på reseenkäten!

Vi önskar att ännu flera svarar på vår reseenkät eftersom resultaten hjälper oss att förstå invånarnas resbehov och att planera områdets busslinjenät så väl som möjligt.

Besvara reseenkäten på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/2jz3bz6wrm2m

Resultat från reseenkäten publiceras i denna blogg när svarstiden har gått ut.