Blogg 12: Förändringar i tidtabeller och undantagsrutter på Degerö oktober-november 2023

En del av busslinjerna på Degerö får nya tidtabeller och/eller ruttförändringar oktober-november 2023. Det sker tidtabellsförändringar på busslinjerna 84, 85/K och 87 från måndag 23.10. Måndagen den 30 oktober börjar linjerna 85N, 86K, 87, 87N, 88 och 802 köra undantagsrutt dvs. de flyttas från Hundholmsvägen till Mjölövägen i riktning från Hertonäs till Degerö på grund av arbeten på Kronbroarna. Måndagen den 6 november sker det små justeringar i tidtabellen för linje 89.

Tidtabellsförändringar per linje 23.10 och 6.11

Måndagen den 23 oktober får busslinjerna 84, 85 och 87 nya tidtabeller. Tidtabellen för linjerna 84 och 87 justeras för bättre punktlighet och två turer på linje 85 börjar köra via Uppby med linjenumret 85K.

Linje 89 har tätare trafik under morgonrusningen lite längre från måndagen den 6 november.

Ruttförändringar fr.o.m. 30.10

Östra änden av Hundholmsvägen blir enkelriktad från och med måndagen den 30 oktober och linjerna 85N, 86K, 87, 87N, 88 och 802 får undantagsrutt. Detta beräknas gälla fram till våren/sommaren 2024. Mer information hittar du här.