Linjenätsplan för Tusbyleden

De bussrutter som går på Tusbyleden och i närmiljön förändras från och med hösten 2022. HRT:s styrelse beslöt om de nya linjerna i sitt möte 9.2.2021.

Läs mer i vårt meddelande

Följ hur planeringen fortskrider i bloggen!

Följ hur planeringen fortskrider och kom och diskutera planen med våra planerare via bloggen (på finska, länken leder till en annan webbsida)!

Vårt mål

1. Förstå hur invånarna i området rör sig och vilka behov de har när det gäller användningen av kollektivtrafik.

2. Undersöka om de rutter som har använts sedan 2015 fortfarande betjänar behoven hos invånarna i området.

3. Vid behov ändra linjerna, rutterna och utbudet av turer i området.

4. Planera kollektivtrafikförbindelser som fungerar för så många som möjligt.

Föremål för granskningen är bl.a. Skomakarböle, Brobacka, Rödsand, Gladas, Flygplatsen, Aviapolis, Backas, Rosendal och Övitsböle.

Planeringen började med en reseenkät. Vi analyserade svaren och även annan bakgrundsinformation - t.ex. antalet invånare och arbetsplatser samt användningsgraden för de nuvarande busslinjerna. Vi har också ordnat workshops med invånare i området.

Vårt syfte är att planeringsarbetet blir klart under hösten och vintern och att planen är klar i början av 2021. De eventuella förändringarna i busslinjerna  genomförs skedvis fr.o.m. början av 2022.