Tuusulanväylän linjastosuunnitelma

Tuusulanväylällä ja sen lähiympäristössä kulkevien bussien reitit muuttuvat vaiheittain syksystä 2022 alkaen. Hallitus päätti uusista linjoista kokouksessaan 9.2.2021.

Lue lisää uusista linjoista

Uusi linjasto syntyi tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa

Ryhtyessämme suunnitelmaan uutta linjastoa tavoitteinamme olivat:

Ymmärtää alueen asukkaiden liikkumista ja tarpeita joukkoliikenteen käytölle.

Tarkastella, palvelevatko vuodesta 2015 asti käytössä olleet reitit yhä alueen asukkaiden tarpeita.

Tarvittaessa muuttaa alueen linjoja, reittejä ja vuorotarjontaa.

Suunnitella mahdollisimman monelle toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Tarkastelun kohteena olivat mm. Suutarila, Siltamäki, Ruskeasanta, Ilola, Lentoasema, Aviapolis, Pakkala, Tammisto ja Ylästö.

Suunnittelu alkoi elokuussa 2020 liikkumiskyselyllä. Saimme kyselyyn 3 700 vastausta, jotka toimivat tausta-aineistona suunnittelulle. 

Lisäksi perehdyimmme myös muuhun taustatietoon - esimerkiksi asukas- ja työpaikkamääriin ja nykyisten bussilinjojen käyttäjämääriin. Suunnitelun edetessä järjestimme kaksi asukastyöpajaa, joissa testasimme suunnitteluratkaisujamme alueella asuvien kanssa.

Lisäksi kävimme suunnittelutyön blogissa vilkasta keskustelua Keski-Vantaan asukkaiden ja muiden alueella matkustavien kanssa.