Korta väntetider tack vare hög turtäthet

Snabbspårvägslinje 15 trafikerar på vardagar ca kl. 4.30–1.15. På lördagar och söndagar är trafikeringstiden ca kl. 5.30–1.15.

Målet är att spårvägslinje 15 kör med 12 minuters mellanrum till en början. Turtätheten blir högre i och med att linjen får nya vagnar. Enligt våra planer kommer den slutliga turtätheten att vara sex minuter, vilket innebär att man inte behöver vänta länge vid hållplatsen för spårvagnen.

Vägledande restider mellan olika hållplatser:

• Kägeludden – Otnäs ~ 4 min 
• Otnäs – Alberga ~ 13 min
• Alberga – Hoplax station ~ 14 min
• Hoplax station – Åggelby station ~ 15 min
• Åggelby station – Viks forskarpark ~ 6 min
• Viks forskarpark – Östra centrum ~ 9 min