Palvelukohtaiset tarkennukset

Tältä sivulta löydät HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselostetta täydentävää palvelukohtaista tietoa HSL:n palveluista.

1. Asiakaskirjeen tilaaminen

Voit tilata asiakaskirjeen esimerkiksi HSL.fi:n tilauslinkin tai kampanjasivujen kautta.

Laatimispäivä: 24.5.2018

1.1 Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Sähköpostiosoitetta asiakaskirjeen lähettämistä varten. Tilatessasi asiakaskirjeen olet antanut suostumuksesi vastaanottaa asiakaskirjeitä, jotka sisältävät myös etuja ja tarjouksia.

1.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Voit peruttaa asiakaskirjeen tilauksen kirjeen lopussa olevan peruutuslinkin kautta. HSL säilyttää sähköpostiosoitteen ja tiedon tilauksen perumisesta, jotta sähköpostiosoitteeseen ei lähetetä enää asiakaskirjeitä.

1.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä puitteissa tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

1.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

2. Asiakaspalaute

Laatimispäivä: 24.5.2018

2.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Palautteessa voit halutessasi antaa nimi- ja yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite, katuosoite tai PL-numero, postinumero ja puhelinnumero). Mikäli haluat vastauksen palautteeseesi, täytä tähdellä merkityt yhteystiedot, jotta sinulle voidaan vastata tai kysyä lisätietoa. Vapaa teksti -kentässä voit antaa palautteeseen liittyviä lisätietoja.

Hyvityspyyntöjen yhteydessä kysytään lisäksi esimerkiksi HSL-kortin numeroa, mobiililipun puhelinnumeroa ja tilinumeroa. Hyvityspyyntölomake täytetään palvelupisteessä tai HSL:n puhelinasiakaspalvelussa. Lakkotilanteissa tulostettava hyvityspyyntölomake löytyy hsl.fi-sivustolta.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. 

2.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Palautteisiin liittyviä tietoja säilytetään 3 vuotta palautteen antamisesta.

2.3. Ketkä käsittelevät tietoja? 

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Palautteita välitetään niille tahoille, joita palaute koskee, esimerkiksi kuljettajan toimintaan liittyvät palautteet välitetään liikennöitsijälle, jonka palveluksessa kuljettaja työskentelee. 

2.4. Miten voin tarkastaa tietoni? 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

3. Asiakaspaneeli

Laatimispäivä 24.5.2018, päivitetty 23.10.2018

3.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Kun liityt asiakaspaneeliin, voit antaa seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, syntymävuosi, asuinkunta, julkisen liikenteen käyttö, lipputyyppi, työssäkäynti, auton omistus, digipalvelujen käyttö. Profiilitietojen perusteella HSL lähettää panelisteille esimerkiksi kutsuja sopiviin asiakastilaisuuksiin.

Tietoja käsitellään antamasi suostutuksen perusteella.

3.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Palvelukohtaisia tietoja säilytetään enintään 3 vuotta palveluun liittyvän aktiivisuuden jälkeen.

3.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Tietoja voidaan välittää kumppaneille, jotka vastaavat esim. rekrytoinneista asiakashaastatteluihin. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

3.4.  Miten voin tarkastaa tietoni? 

Voit tarkastaa ja päivittää omia profiilitietojasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

4. Asiakaspuheluiden tallennus

Laatimispäivä 24.5.2018

4.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Asiakaspalveluun soittamasi puhelu tallennetaan äänitallenteena automaattisesti. Myös puhelinnumerosi tallennetaan automaattisesti, mikäli se ei ole salattu.

Asiakaspuhelujen tallenteita käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, HSL:n sisäisiin koulutustarkoituksiin, sekä sinun ja HSL:n oikeusturvan varmistamiseksi.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita.

Asiakaspuheluiden tallenteiden rekisterin tietoihin pääsy on ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka ylläpitävät asiakaspuheluiden hallinnassa käytettävää järjestelmää.
Kaikkia tietojasi käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Emme luovuta puhelutallenteita asiakkaille.

4.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Puhelutallenteita säilytetään 6 kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan automaattisesti.

5. HSL-Chat

5.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Asiakaspalvelun kanssa käymäsi chat-keskustelu tallennetaan tekstitallenteena automaattisesti.

Chat-keskustelujen tallenteita käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, palvelun laadun kehittämiseksi, HSL:n sisäisiin koulutustarkoituksiin, sekä sinun ja HSL:n oikeusturvan varmistamiseksi.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita.

Chat-keskustelujen tallenteiden rekisterin tietoihin pääsy on ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka ylläpitävät chat-keskustelujen   hallinnassa käytettävää järjestelmää.

Kaikkia tietojasi käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Emme luovuta keskustelutallenteita asiakkaille.

5.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Keskustelutallenteita säilytetään 6 kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan automaattisesti.

6. HSL-kortti ja HSL-korttipalvelu

Laatimispäivä 24.5.2018, päivitetty 1.11.2019, 24.4.2020 ja 30.6.2020

6.1. Mitä tietojani palveluissa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Asiakastietoja kerätään henkilöasiakkaista ja yritysasiakkaista asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelun toteuttamiseksi.

Tallennettavia tietoja ovat:

 • väestötietojärjestelmästä haettu etunimi, sukunimi ja osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta),
 • asiakkaan muu osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa),
 • laskutusosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa),
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • henkilötunnus,
 • turvakieltotieto sekä
 • asiakasryhmä,
 • kieli,
 • suoramarkkinointilupa,
 • valtuutustieto,
 • oikeus saattajaan -tieto,
 • hyvitystiedot ja
 • kuolinpäivä.

Nimi- ja osoitetiedot päivitetään automaattisesti Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavilla tiedoilla.

Henkilötunnusta käytetään henkilökohtaisen HSL-kortin osto-oikeuden tarkastamiseksi, haltijakohtaisen HSL-kortin personoimiseksi sekä henkilökohtaisen asiointisi oikeellisuuden varmistamiseksi. 

Yritysasiakkaan yksilöintitietona käytetään Y-tunnusta.

HSL-kortin perustietoja ovat: 

 • HSL-kortin numero,
 • korttityyppi (henkilökohtainen tai haltijakohtainen),
 • kortin luovutushetki sinulle,
 • HSL-kortin hinnoittelutekijät (asiakasryhmä ja kuntatieto),
 • kielitieto,
 • HSL-kortin tilatieto, kuten sulkutieto, löytökoritieto sekä
 • arvon ja kauden määrä.

HSL-kortin toteumatietoja ovat:

 • kortin arvon ja kauden ostot,
 • lataukset ja
 • arvoveloitukset.

HSL-kortin tapahtumatietoja ovat:

 • joukkoliikennevälineen (esim. bussi) kortinlukijalle tehdyt leimaustiedot (nousutiedot).

Taustajärjestelmään kerätään HSL-korttien tapahtumatiedot oikeuksiesi turvaamiseksi, myyntitietojen täsmäytystä ja raportointia varten sekä tapahtumien oikeellisuuden ja aukottomuuden valvomiseksi järjestelmä- ja HSL-korttitasolla. Tapahtumatietoja tarvitaan myös HSL:n kuntayhtymän jäsenkuntien kuntaosuusmaksujen määrittämistä ja mm. joukkoliikenteen suunnittelua varten. 

HSL-korttipalvelussa käsitellään seuraavia tietojasi: 

 • HSL-tunnuksesi, jolla kirjaudut palveluun 
 • Sähköpostiosoitteesi sähköpostimuistutusten ja kuittien lähettämistä varten
 • Palveluun lisäämäsi HSL-korttien korttinumerot ja niille asettamasi nimet 
 • Vahvan tunnistamisen yhteydessä (valinnainen) HSL:n lippu- ja informaatiojärjestelmästä haettu tunniste sekä henkilökohtaisten HSL-korttien korttinumerot ja niille asetetut nimet 
 • Palvelussa lisäämäsi muistutusasetukset (kausi- ja arvomuistutus kortille päällä / pois) 
 • Palvelussa tekemäsi arvon ja kauden ostot 
 • Tieto palvelun sinulle lähettämistä muistutussähköposteista. 

Tietoja käsitellään HSL:n ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. HSL käsittelee tietoja myös perustehtäviensä toteuttamiseksi. Suoramarkkinointilupa perustuu suostumukseen.
 

6.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakkuuden perustietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan.

HSL-kortin vaihdon jälkeen vanhaan korttiin liittyviä tietoja säilytetään hyvitysoikeuden täyttämiseksi tarvittava aika.

HSL-korttiin liittyvät perustiedot poistetaan ja hyvitysoikeus päättyy 3 vuoden kuluttua siitä, kun HSL-korttisi on passivoitu tai suljettu. Palvelukohtaiset tietosi poistetaan ja hyvitysoikeus päättyy, kun HSL-kortin viimeisimmästä lataus- tai arvonkäyttötapahtumasta tai viimeisimmän kauden päättymispäivästä on kulunut 3 vuotta.

Kortin tapahtumatiedoissa säilytetään HSL-kortin numero sen aikaa, kun on tarpeen lippujen validoinnin sekä muiden joukkoliikennejärjestelmän kannalta keskeisten toimenpiteiden tekemiseksi. Nousutietoja säilytetään pseudonymisoituna ilman korttinumeroa joukkoliikenteen kulujen kuntajaon, liikennesuunnittelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen aika.

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

6.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

HSL voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa HSl-korttisi tiedot kirjautumalla HSL-korttipalveluun.

Android- ja Windows-puhelimilla, voit käyttää myös  Oma matkakortti –sovellusta HSL-korttisi tietojen tarkastamiseen. 

HSL-kortilla olevien lippujen tiedot ja arvon määrän/saldotiedot voit tarkastaa kortinlukijalla, lipunmyyntiautomaatilla tai HSL-kortin palvelu- tai myyntipisteessä.

HSL-kortin osalta asiakastiedot sekä osto- ja myyntitapahtumiin liittyvät korttitiedot saa tulosteena HSL:n palvelupisteistä. Tarvitset mukaasi voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. HSL-kortin ei tarvitse olla mukana 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet

7. HSL-sovellus

Laatimispäivä: 24.5.2018, päivitetty 12.2.2019

7.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä sinulta kysytään:

 • Oletko yli vai alle 15-vuotias.
 • Jos olet yli 15-vuotias, sinulta kysytään asuinpaikka (postinumero, postinumeroalue tai vaihtoehto ”Asun ulkomailla”). Tiedon avulla sinulle voidaan tarjota parempaa ajankohtaista tietoa. Asuinpaikan kautta saatava kotikuntatieto tarvitaan myös joukkoliikenteen kulujen kuntajakoa varten HSL-kuntayhtymän jäsenkuntien välillä.
 • Alle 15-vuotiailta kysytään huoltajan suostumus käyttää palvelua.
 • Kaikilta kysytään lupa paikannukseen ja ilmoitusten vastaanottamiseen. Paikannuslupa parantaa käyttökokemusta mm. helpottamalla reittioppaan käyttöä. Ilmoituslupa mahdollistaa ilmoitusten vastaanottamisen esimerkiksi matkalippujen voimassaolon päättymisestä ja kriittisistä liikennehäiriöistä.

Lipun oston yhteydessä sinulta kysytään:

 • Nimi. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi asiointi- ja viestintätilanteissa.
 • Puhelinnumero. Sitä käsitellään lipun tilausta ja toimittamista sekä lipun voimassaolon tarkastamista varten.
 • Jos olet yli 15-vuotias, sinulta kysytään sähköpostiosoite. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi asiointi- ja viestintätilanteissa.
 • Jos olet yli 15-vuotias, sinulta kysytään lupa puhelimitse ja sähköpostitse vastaanotettavaan suoramarkkinointiin.
 • Jos ostat kausilipun, sinulta kysytään salasana HSL-tunnuksen luomiseksi. HSL-tunnuksen avulla lippusi ja maksukorttisi tiedot ovat helposti saatavilla, vaikka vaihtaisit puhelinta tai puhelimesi katoaisi.
 • Jos ostat kerta- ja vuorokausilipun, voit luoda vapaaehtoisesti HSL-tunnuksen syöttämällä salasanan. HSL-tunnuksen avulla kuittisi ja maksukorttisi tiedot ovat helposti saatavilla, vaikka vaihtaisit puhelinta tai puhelimesi katoaisi. Jos olet alle 15-vuotias, HSL-tunnuksen luonnin yhteydessä sinulta kysytään myös sähköpostiosoite.
 • Jos sinulla on jo HSL-tunnus, voit kirjautua sillä lipun oston yhteydessä jolloin emme kysy puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi tai suoramarkkinointilupaa.
 • Jos ostat kausilipun, tarvitaan vahva tunnistautuminen kuntalaisuuteen perustuvan hintatuen todentamiseksi. Jos olet jo tunnistautunut toisen palvelun yhteydessä ja kirjaudut sisään HSL-tunnuksella, sinun ei tarvitse enää tunnistautua vahvasti.
 • Maksutapa (korttimaksu tai mobiilimaksu). Mikäli valitset maksutavaksi korttimaksun, maksukorttitietosi eli maksukortin numero ja kortin viimeinen voimassaolopäivä siirretään salatun verkkoyhteyden avulla ja tallennetaan suojatussa PCI DSS –sertifioidussa ympäristössä korttimaksupalveluntarjoajan tietokantaan. Maksukortin tiedoista tallennetaan HSL:n tietojärjestelmiin vain kortin neljä viimeistä numeroa. Mobiilimaksun osalta operaattori veloittaa liput puhelinlaskulla. Sovelluksen asetuksissa korttitiedot voi poistaa koska tahansa.   

Lisäksi lipunostoon liittyen:

 • Tietojesi yhteyteen tallentuu tietoja mm. tilatuista lipuista ja sovellusversiosta.
 • Opiskelijahintaisen kausilipun ostamisen yhteydessä tallennamme tiedon oikeudestasi opiskelija-alennukseen.
 • Nimitietosi (etunimi, sukunimi) voit tallentaa sovelluksen omissa tiedoissa.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. HSL käsittelee tietoja myös perustehtäviensä toteuttamiseksi. Suoramarkkinointiluvat, paikkatiedon käyttö ja ilmoitukset perustuvat antamiisi suostumuksiin.

7.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

Asiakkuuden perustietoja säilytetään HSL-asiakassuhteen ajan. Sovelluksen käytön katsotaan loppuneen ja palvelukohtaiset tietosi poistetaan, mikäli et ole 3 vuoteen päivittänyt omia tietojasi tai sinulla ei ole 3 vuoteen ollut voimassa sovelluksella ostettua mobiililippua.

Vain sovelluksen käyttöönoton yhteydessä annetut tiedot säilyvät sovelluksen asennuksen ajan.  Sovelluksen poisto päätelaitteeltasi ei poista HSL:n taustajärjestelmiin tallennettuja tietoja.

7.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. 

Maksupalvelukumppanit ml. puhelinoperaattorit vastaavat lipun laskutuksesta.

7.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää tietojasi HSL-sovelluksen ”Asetukset” -valikossa. Suostumuksia ilmoituksiin ja paikkatiedon käyttämiseen voit päivittää sekä sovelluksen että päätelaitteen asetuksissa.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

8. HSL-tunnus

Laatimispäivä 24.5.2018, päivitetty 21.6.2018, 3.7.2020

8.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

HSL-tunnusta luodessasi annat sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja salasanan. Jos olet alle 15-vuotias, sinulta kysytään huoltajan suostumus käyttää palvelua.

Voit halutessasi antaa nimi-, yhteys- ja muita tietojasi (etunimi, sukunimi, matkapuhelinnumero, osoite, postinumero, kaupunki, syntymäpäivä, nimimerkki ja HSL-kortin numero). Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamisessa ja eri toiminnoissa mm. arvonnoissa ja HSL.fi-sivuston kommentoinnissa. Jos olet yli 15-vuotias, voit antaa suoramarkkinointiluvan sähköpostiin tai puhelimeen. Voit halutessasi kieltää tietojesi käytön mielipidetutkimusta varten. Halutessasi voit valita palvelussa omia joukkoliikenteen linjoja, joista saat mm. häiriötiedotteita.

Voit halutessasi lisätä suosikkipaikkojesi tietoja HSL:n palveluihin (hsl.fi- ja Reittiopas -palvelut sekä HSL-sovellus). Suosikkipaikkoja koskevat tiedot yhdistetään muihin asiakastietoihisi, jolloin ne ovat käytettävissäsi kaikissa edellä mainituissa palveluissa. Näitä tietoja ovat katuosoite, linjanumero, pysäkkitunnus, paikan koordinaatit sekä antamasi nimi paikalle. Suosikkipaikkoihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on HSL:n ja asiakkaan välinen sopimus HSL:n tarjoamien palvelujen käytöstä. 

Voit myös halutessasi lisätä suosikkipaikan sijainnin käytössäsi olevan päätelaitteen paikannusta hyväksikäyttäen edellä mainituissa palveluissa. Tällöin suosikkipaikan osoite määritellään automaattisesti paikannustietojen pohjalta. Päätelaitteen sijaintitiedon hyödyntäminen suosikkipaikan osoitteen määrittämisessä perustuu antamaasi paikannusta koskevaan suostumukseen, jonka voit peruuttaa ottamalla paikannuksen pois käytöstä käyttämässäsi laitteessa.  

Tietoihisi liitetään tieto niistä palveluista, joita käytät HSL-tunnuksella kirjautuneena. Tällaisia palveluja ovat mm. kaupunkipyörät.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. Suoramarkkinointilupa perustuu antamaasi suostumukseen.

8.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakkuuden perustietoja säilytetään HSL-asiakassuhteen ajan. Palvelukohtaiset tietosi poistetaan, kun viimeisimmästä kirjautumisesta tai muusta palveluun liittyvästä aktiivisuudesta on kulunut 3 vuotta. Käytäntöä aletaan soveltaa vuonna 2018 alkaneen matkakorttien vaihdon päätyttyä, koska kortinvaihdon yhteydessä asiakkaita kannustetaan kortin rekisteröimiseen HSL-tunnuksen yhteyteen.

Voit tarvittaessa poistaa käyttäjätunnuksesi itse. Käyttäjätunnuksen poistaminen deaktivoi HSL-tunnuksen. Deaktivoitua tunnusta säilytetään niin kauan, kun on tarpeellista osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden  täyttämiseksi.

Mahdollisia kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

8.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

8.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää omia tietojasi palvelussa. Voit tarvittaessa poistaa käyttäjätunnuksesi itse. Tunnuksen poistaminen deaktivoi tunnuksen.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

9. Kävelyn kilometrikisa

Laatimispäivä 15.8.2018

9.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Kävelykilometrikisaan rekisteröityessäsi annat etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Voit halutessasi antaa kuntatietosi, jos haluat osallistua myös kuntakisaan. Halutessasi voit myös antaa taustatietosi kaloreiden laskentaan. Taustatietoja ovat sukupuoli, kävelyvauhti, pituus, paino ja ikä. Tietoja käytetään automatisoituun kulutettujen kaloreiden laskentaan. Taustatiedot ja arvioidut kilokalorit näkyvät vain sinulle itsellesi.

Asiakastietojasi tarvitaan käyttäjätunnistusta, palvelun toimintojen käyttämistä, ilmoitusten jättämistä, palkitsemista, arvontoja ja tilastointia varten. Palvelussa hyödynnetään kirjautumis- ja käyttöstatistiikkaa.

Henkilötietojasi käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun osallistut kävelykilometrikisaan ja hyväksyt kisan käyttöehdot.

9.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakkuuden tietoja säilytetään Kävelykilometrikisassa niin kauan, kuin palvelu on toiminnassa. Passiivisten eli sellaisten asiakkaiden tiedot, jotka eivät ole käyttäneet palvelua kahteen vuoteen, poistetaan tämän ajan jälkeen.

Voit halutessasi pyytää poistamaan tietosi ilmoittamalla siitä HSL:n asiakaspalveluun.

9.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä luotettavaa teknistä sopimuskumppania. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

9.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää omia tietojasi palvelussa.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

10. Löytötavarapalvelu

Päivitetty 27.8.2019

10.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Löytötavarapalvelussa tietojasi käsitellään kadonneen tavaran etsimistä ja sen löytymisestä ilmoittamista varten. Löytötavarapalvelussa annat nimesi ja yhteystietosi (etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelin, sähköpostiosoite), jotta palvelussa voidaan etsiä kadonnutta tavaraa ja ilmoittaa sinulle, mikäli se löytyy. Tietoja käsitellään palveluntarjoajan ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät löytötavarapalvelua.

10.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään löytötavaran noutoon saakka. Mikäli löytötavaraa ei löydy, säilytetään tietoja korkeintaan kuukauden ajan ilmoituksesta.

10.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja.

Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

10.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Palvelussa olevat tiedot voi tarkastaa kirjautumalla löytötavarapalveluun.

 

Poistuneet palvelut

11. HSL Mobiililippu -sovellus

Laatimispäivä: 24.5.2018

11.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä sinulta kysytään:

 • Puhelinnumero ja kotikunta. Puhelinnumeroa käsitellään lipun tilausta ja toimittamista sekä lipun voimassaolon tarkastamista varten. Kotikuntatieto tarvitaan joukkoliikenteen kulujen kuntajakoa varten HSL-kuntayhtymän jäsenkuntien välillä.
 • Oletko alle 18-vuotias ja onko sinulla huoltajan suostumus käyttää palvelua.
 • Jos olet yli 18-vuotias, sinulta kysytään nimi- ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, postinumero ja sähköpostiosoite). Tietoja hyödynnetään esimerkiksi asiointi- ja viestintätilanteissa.
 • Jos olet yli 18-vuotias, voit antaa suoramarkkinointiluvan.
 • Maksutapa (korttimaksu tai mobiilimaksu). Mikäli valitset maksutavaksesi korttimaksun, maksupalveluun tallennettavia tietoja ovat maksukortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä. Korttitiedot siirretään salatun verkkoyhteyden avulla ja tallennetaan suojatussa PCI DSS –sertifioidussa ympäristössä. Mobiilimaksun osalta operaattori veloittaa liput puhelinlaskulla.

Tietojesi yhteyteen tallentuu tietoja mm. tilatuista lipuista ja sovellusversiosta.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. HSL käsittelee tietoja myös perustehtäviensä toteuttamiseksi. Suoramarkkinointilupa perustuu antamaasi suostumukseen.

11.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

Perustietojasi säilytetään HSL-asiakassuhteen ajan. Mobiililippu-sovelluksen käytön katsotaan loppuneen ja palvelukohtaiset tietosi poistetaan, mikäli et ole 3 vuoteen päivittänyt omia tietojasi tai sinulla ei ole 3 vuoteen ollut voimassa Mobiililippu-sovelluksella ostettua mobiililippua.

Sovelluksen poisto päätelaitteeltasi ei poista HSL:n taustajärjestelmiin tallennettuja tietoja.

11.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. 

Maksupalvelukumppanit ml. puhelinoperaattorit vastaavat lipun laskutuksesta.

11.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa ja päivittää omia tietojasi HSL mobiililippu -sovelluksen ”Omat tiedot” -valikossa.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet

 

12. HSL Tekstiviestilippu

Laatimispäivä: 24.5.2018

12.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Puhelinnumeroasi käsitellään lipun tilausta ja toimittamista sekä lipun voimassaolon tarkastamista varten. Puhelinoperaattori vastaa lipun laskutuksesta.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita. 

12.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

12.3. Ketkä käsittelevät tietoja?

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. 

Puhelinoperaattori vastaa lipun laskutuksesta.

12.4. Miten voin tarkastaa tietoni?

Saat tiedon laskutetuista tekstiviestilipuista puhelinoperaattorilta.

13. Verkkokauppa

Laatimispäivä 26.11.2018

13.1. Mitä tietojani palvelussa käsitellään ja miksi?

Asiakkaan tietojen yleisiä käyttötarkoituksia on kuvattu HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Verkkokaupassa tietojasi käsitellään tilauksen käsittelemistä ja toimittamista varten. Toimitusehtojen mukaisesti verkkokaupasta voivat tehdä ostoksia vain 15 vuotta täyttäneet henkilöt. 

Verkkokaupassa annat tilaajan nimen ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelin, sähköpostiosoite). Tarvittaessa voit antaa toimitustiedot erikseen (etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelin).

Henkilökohtaisen HSL-kortin tilauksen yhteydessä tunnistaudut vahvasti verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Väestörekisterikeskuksesta saatavan henkilötunnuksen avulla tarkistetaan tietosi, koska sinulla voi olla vain yksi henkilökohtainen HSL-kortti.

Tietoja käsitellään HSL:n ja sinun välisen sopimuksen perusteella. Sopimus syntyy, kun käytät HSL:n palveluita.  

13.2. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kirjanpidon kannalta tarpeellisia osto-, myynti-, tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan. Henkilötunnusta säilytetään enintään 2 viikkoa. 

13.3. Ketkä käsittelevät tietoja? 

Tietoja käsittelevät henkilöt, jotka työtehtäviensä takia tarvitsevat pääsyn tietoihin. HSL käyttää tietojen käsittelyssä sopimuskumppaneita, joille siirretään tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Maksamisen osalta tietoja välitetään maksupalvelukumppanille ja tilausten toimituksen osalta varastointi- ja logistiikkakumppanille.

13.4. Miten voin tarkastaa tietoni? 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta HSL:n verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja > Rekisteröidyn oikeudet.

Takaisin ylös