HRT:s dataskydd

Uppdaterad 20.10.2022

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att kunna erbjuda smidiga och fungerande transporttjänster.  Våra kunder är även barn och det är viktigt att barnen har möjlighet att använda kollektivtrafiken. Vi önskar att vårdnadshavarna talar med sina barn om behandling av personuppgifter i beaktning utifrån barnets ålder och mognad. Vi ger gärna mer information och svarar på frågor om något i behandlingen av personuppgifterna känns oklart.   

Vi berättar om insamling och behandling av personuppgifterna i dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister på denna sida samt i de tjänstevisa dataskyddsbeskrivningarna som du hittar via länkarna på denna sida.

Våra kunders integritet är viktig för oss. Vi behandlar uppgifterna noggrant och säkert samt förutsätter samma även av våra underleverantörer och samarbetspartner.

HRT:s dataskyddspolitik (pdf)

HRT:s dataskyddsansvarige: tietosuojavastaava@hsl.fi

Dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister

Tjänstevisa preciseringar

Tjänstevisa preciseringar om HRT:s tjänster som kompletterar dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister.

Dataskyddsbeskrivning för företagskundregister

Funktionella kakor

De funktionella kakorna hjälper oss förstå hur webbplatsen används. Vi använder dessa cookies bl.a. för att utveckla tjänster samt för att kunna anpassa kundinformation och för att kunna personifiera tjänsternas innehåll. Vi kan koppla användningsdata som samlas in via dessa cookies till kunduppgifter vi har men vi inte överlämnar data till tredje part.

 

Analyskakor samlar in allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen. Analyskakor används för att mäta användning av tjänsternas innehåll och funktion. Vi kan utnyttja analyskakor i tjänsteutvecklingen och undersökningen.

Den registrerades rättigheter

Reviderat 18.4.2019, 14.1.2021

Frågor och svar

Reviderat 17.3.2022

Behöver du mer information?

Du kan kontakta HRT:s kundservice, tfn. 09 4766 4000, må-fre kl. 7.30-19, lö-sö kl. 9.30-17. Hos HRT finns också en dataskyddsansvarig vars e-postadress är tietosuojavastaava@hsl.fi.