HRT:s dataskydd

Uppdaterad 15.11.2022

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder så att vi kan erbjuda smidiga och fungerande trafiktjänster. Vi har också barn som kunder och det är viktigt att barnen kan använda kollektivtrafiken. Vi önskar att vårdnadshavarna talar med sina barn om behandling av personuppgifterna med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå. Vi ger gärna mer information och svarar på frågor om något med behandlingen av personuppgifterna känns oklart.

Vi berättar om insamling och behandling av personuppgifterna i dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister på denna sida samt i de tjänstevisa dataskyddsbeskrivningar som du hittar nedan på denna sida.

Våra kunders integritet är av högsta vikt för oss. Vi behandlar personuppgifterna på ändamålsenligt och datasäkert sätt, och förväntar oss att våra underleverantörer och samarbetspartners agerar på samma sätt.

HRT:s dataskyddspolitik (pdf)

HRT:s dataskyddsansvarige: tietosuojavastaava@hsl.fi

Dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister

Tjänstevisa preciseringar

Tjänstevisa preciseringar om HRT:s tjänster som kompletterar dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister.

Dataskyddsbeskrivning för företagskundregister

Övriga dataskyddsbeskrivningar

Funktionella kakor

Funktionella kakor ökar och förbättrar funktionaliteten på vår webbplats. I motsats till nödvändiga kakor är funktionella kakor inte absolut nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen. Vi använder funktionella kakor till exempel för att dölja HSL-appens banner som visas i mobilwebbläsare.

Den registrerades rättigheter

Reviderat 18.4.2019, 14.1.2021

Frågor och svar

Reviderat 4.5.2023

Behöver du mer information?

Du kan kontakta HRT:s kundservice, tfn. 09 4766 4000, må-fre kl. 7.30-19, lö-sö kl. 9.30-17. Hos HRT finns också en dataskyddsansvarig vars e-postadress är tietosuojavastaava@hsl.fi.