HRT:s dataskydd

Uppdaterad 15.11.2022

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder så att vi kan erbjuda smidiga och fungerande trafiktjänster. Vi har också barn som kunder och det är viktigt att barnen kan använda kollektivtrafiken. Vi önskar att vårdnadshavarna talar med sina barn om behandling av personuppgifterna med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå. Vi ger gärna mer information och svarar på frågor om något med behandlingen av personuppgifterna känns oklart.

Vi berättar om insamling och behandling av personuppgifterna i dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister på denna sida samt i de tjänstevisa dataskyddsbeskrivningarna som du hittar via länkarna på denna sida.

Våra kunders integritet är av högsta vikt för oss. Vi behandlar personuppgifterna på ändamålsenligt och datasäkert sätt, och förväntar oss att våra underleverantörer och samarbetspartners agerar på samma sätt.

HRT:s dataskyddspolitik (pdf)

HRT:s dataskyddsansvarige: tietosuojavastaava@hsl.fi

Dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister

Tjänstevisa preciseringar

Tjänstevisa preciseringar om HRT:s tjänster som kompletterar dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister.

Dataskyddsbeskrivning för företagskundregister

Övriga dataskyddsbeskrivningar

Funktionella kakor

De funktionella kakorna hjälper oss förstå hur webbplatsen används. Vi använder dessa cookies bl.a. för att utveckla tjänster samt för att kunna anpassa kundinformation och för att kunna personifiera tjänsternas innehåll. Vi kan koppla användningsdata som samlas in via dessa cookies till kunduppgifter vi har men vi inte överlämnar data till tredje part.

 

Analyskakor samlar in allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen. Analyskakor används för att mäta användning av tjänsternas innehåll och funktion. Vi kan utnyttja analyskakor i tjänsteutvecklingen och undersökningen.

Den registrerades rättigheter

Reviderat 18.4.2019, 14.1.2021

Frågor och svar

Reviderat 5.1.2023

Behöver du mer information?

Du kan kontakta HRT:s kundservice, tfn. 09 4766 4000, må-fre kl. 7.30-19, lö-sö kl. 9.30-17. Hos HRT finns också en dataskyddsansvarig vars e-postadress är tietosuojavastaava@hsl.fi.