Leppävaaran ympäristön bussireitit

Tällä sivulla esittelemme Leppävaaran ympäristöön suunnittelemamme ehdotukset alueen bussireiteistä. Karttakuvassa näkyvät alueen bussilinjat. Tutustu alta ehdotuksiin alueittain ja linjakohtaisesti. Kokonaiskuvaa voit tutkia erillisessä karttapalvelussa (vie hsl.fi:n ulkopuolelle).

Keräämme kommentteja reittiehdotuksista erillisen kyselyn kautta, joten vastaathan tämän sivun alareunassa olevaan kyselyyn ja kerrot mielipiteesi 24.10. mennessä! Palautetta on mahdollista jättää myös palautejärjestelmämme tai asiakaspalvelumme (puhelimitse tai palvelupisteellä) kautta.

Kuva Leppävaaran alueen bussilinjoista. Linjat esitellään tekstissä tällä samalla sivulla.

Pohjois-Leppävaara, Lintuvaara ja Uusmäki

Linjastoluonnoksen mukaan Pohjois-Leppävaaran, Lintuvaaran ja Uusmäen alueita palvelisi tulevaisuudessa neljä bussilinjaa: 202, 203, 520 ja 522.

Mäkkylä

Mäkkylän keskeisimmät joukkoliikenneyhteydet ovat jatkossakin juna sekä Turuntietä kulkeva runkolinja 200. Runkolinja 520 tulee liikennöimään Mäkkylän pohjoispuolitse ja sen lähimmät pysäkit sijoittuvat Lintulaaksontien ja Kutsuntatien risteyksen tuntumaan. Mäkkylän puistotien ympäristöön liikennöitäisiin nykyiseen tapaan linjoilla 201 ja 201B. Pikaraitiotien valmistuttua linja 550 siirtyy kulkemaan junaradan eteläpuolelta.

Perkkaa

Perkkaan aluetta palvelisivat bussilinjat 203 ja 502 sekä pikaratikka 550. Linja 203 tarjoaisi yhteydet Vermonniitystä ja Perkkaalta muun muassa Monikon koulukeskukselle ja Leppävaaran urheilupuistolle. Linjalta voisi vaihtaa pikaratikan kyytiin Säterin, Vermon tai Leppävaaran aseman pysäkeillä.

 

Linja 113 ei enää ajaisi Perkkaan kautta, vaan sen reitti siirtyisi kulkemaan Laajalahdesta Leppävaaraan Brediksen kauppakeskittymän ja Friisinmäentien kautta. Uusi linja 523 tarjoaisi nopeita yhteyksiä Leppävaarasta Tapiolaan Kehä I:n kautta.

 

Linjalle 502 emme esitä tässä suunnitelmassa muutoksia.

Etelä-Leppävaara ja Säteri

Etelä-Leppävaaran ja Säterin alueella kulkisi pikaratikan lisäksi kaksi bussilinjaa 113 ja 206.

 

Linja 113 nopeuttaisi Friisinmäen ja Etelä-Leppävaaran yhteyksiä Leppävaaran asemalle ja tarjoaisi vaihdottoman yhteyden Brediksen kauppakeskittymään ja Tapiolaan.

 

Linja 206 tarjoaisi yhteydet Leppävaaran ja Keran välille. Linjalla olisi erillinen kouluaikoihin ajettava reitti 206K, jolla tarjottaisiin yhteydet Kilosta Karamalmens skolalle. Tämä reitti korvaisi tällä hetkellä koulumatkayhteyksiä tarjoavan linjan 225K.

Miltä reittiehdotukset vaikuttavat?

Vastaa lyhyeen kyselyyn ja kerro mielipiteesi 24.10.2021 mennessä.