Områdets bussrutter, Alberga

På denna sida presenterar vi de bussrutter vi har planerat för området Alberga. Bussrutterna visas på kartan. Bekanta dig med förslag per område och linje. Via en separat kartatjänst  kan se du en helhetsbild på rutterna.

Vi samlar in åsikter om ruttförslagen via en separat enkät, så svara på enkäten nedan och säg din åsikt senast 24.10! Du kan också lämna respons via vårt responssystem eller vår kundtjänst.

Bild: områdets bussrutter, Alberga

Norra Alberga, Fågelberga och Nybacka

Enligt utkastet till linjenätet går fyra busslinjer till norra Alberga, Fågelberga och Nybacka i framtiden: 202, 203, 520 och 522.

Mäkkylä

De viktigaste kollektivtrafikförbindelserna i Mäkkylä är även i fortsättningen tåget samt stomlinje 200 som går på Åbovägen. Stomlinje 520 kommer att köra norr om Mäkkylä och de närmaste hållplatserna ligger vid korsningen av Fågeldalsvägen och Uppbådsvägen. Till Mäkkyläallen kör linjerna 201 och 201B på samma sätt som nu. När snabbspårvagnsförbindelsen blir klar, börjar linje 550 köra söder om järnvägsspåret.

Bergans

Busslinjerna 203 och 502 samt snabbspårvagn 550 skulle betjäna Bergans. Linje 203 skulle erbjuda förbindelserna från Vermoängen och Bergans bland annat till skolcentret Monikko och Alberga idrottspark. Man kan också byta från linjen till snabbspårvagn vid hållplatserna Säteri, Vermo eller Alberga.

Linje 113 skulle inte längre köra via Bergans utan linjens rutt skulle förändras så att den går från Bredviken till Alberga via Frisbacka. Den nya linjen 523 skulle erbjuda snabba förbindelser från Alberga till Hagalund via Ring I.

I denna plan föreslås det inte några ändringar i rutten för linje 502.

Södra Alberga och Säteri

I södra Alberga och Säteri skulle gå två busslinjer, 113 och 206, förutom snabbspårvagnen.

Linje 113 skulle försnabba förbindelsen från Frisbacka och södra Alberga  till Alberga station och erbjuda en direkt förbindelse till Bredis och Hagalund.

Linje 206 skulle erbjuda förbindelser mellan Alberga och Kera. Linjen skulle ha en separat version 206K som kör under skoltider. Med versionen 206K kan man ta sig från Kilo till Karamalmens skola. Denna rutt skulle ersätta linje 225K.

Vad tycker du om ruttförslag?

Besvara vår korta enkät och berätta din åsikt om bussrutterna senast 24.10.