Så blir HRT:s biljettpriser i början av 2022

Nästa år kommer HRT:s biljettpriser att öka måttligt: priserna för periodbiljetterna AB, BC, CD och D höjs med 2,60 - 3,30 euro per månad. Priserna för ABC-, BCD- och ABCD-biljetterna samt enkel- och dygnsbiljetterna blir oförändrade.

Priserna för enkel- och dygnsbiljetterna höjs inte eftersom det har blivit allt vanligare att arbeta på distans och resandet har förändrats. Detta har ökat antalet enstaka kollektivtrafikresor. Den genomsnittliga höjningen är 1,6 procent.

Vi vill att kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ för våra kunder nu när coronarestriktioner så småningom lättas upp. Kollektivtrafiken är ett bra alternativ både för resor till och från arbetet och under fritiden.

HRT:s budget för 2022 utgår från att kollektivtrafikens användningsgrad är 23 procent mindre nästa år än 2019.

HRT:s nya priser från och med början av 2022

Periodbiljetter 30 dygn Pris 2021 Pris 2022
AB, BC ja D 62,70 65,30
ABC, BCD 99,70 99,70
CD 80,60 83,90
ABCD 142,70 142,70

Pristabell: periodbiljetterna AB, BC och D samt CD
Priser för periodbiljetterna ABC, BCD och ABCD finns på hsl.fi, inga förändringar i biljettpriserna.
Priser för enkelbiljetterna på hsl.fi, inga förändringar i biljettpriserna.
Priser för dygnsbiljetterna på hsl.fi, inga förändringar i biljettpriserna.