Työtä joustavasti toimistolla ja etänä – työmatkaetu hybridityössä

Hybridityö on tätä päivää, eikä paluuta vanhaan ole. HSL-työmatkaetu helpottaa hybridityöskentelyä ja lisää työhyvinvointia. Työsuhdematkalippu madaltaa kynnystä palata toimistolle ja kannustaa työntekijöitä hybridityöhön pelkän etätyön sijaan.

web1200__N2A7314.jpg

Etätyö on lyönyt koronan aikana läpi, eikä paluuta vanhaan ole. Tilastokeskuksen mukaan parhaimmillaan noin puolet suomalaisista teki etätyötä pandemian aikana. Etätyötä ensimmäisen kerran kokeilleista lähes 80 %, ja etätyötä pandemia-aikana lisänneistä yli 60 %, haluaisi jatkaa etätöiden tekemistä myös pandemian jälkeen. Tällä hetkellä monet yritykset ja yhteisöt luovat erilaisia hybridityön malleja, joilla tarkoitetaan työn vuorottelua työpaikan ja etätyön välillä.

Hybridityö eli monipaikkatyö on tulevaisuudessa yksi työpaikan valintakriteeri. Työhyvinvointi ja hybridityö kulkevat käsikädessä, koska sekä työpaikoilla että etänä vietetty aika voi lisätä työhyvinvointia. Hybridityössä työntekijä voi itse määrittää oman rytmin ja valita paikan, missä milloinkin työskentelee. Näin ollen työntekijä ehtii levätä paremmin ja pystyy yhdistämään työn ja vapaa-ajan sujuvammin. Hybridityö tuo mukanaan joustavuutta, millä on vaikutusta työhyvinvointiin.

Pelkkään etätyöhön verrattuna hybridityö lisää työyhteisön yhteisöllisyyttä, mikä on tärkeää sekä työn sujumisen että tuottavuuden näkökulmasta. Työpaikalle saapuminen taas parantaa sitoutuneisuutta ja luottamusta työyhteisön jäsenten välille. Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan hybridityötä tekevät luottavatkin työkavereihinsa enemmän kuin etätyötä tekevät. Hyvinvoiva työyhteisö on kilpailuetu, mihin kannattaa panostaa. Työmatkaedulla kannustat työntekijöitä myös lähitöihin. Liikkuminen kodin ja työpaikan välillä on vaivattomampaa, kun lippu on aina voimassa eikä työntekijän tarvitse jokaisen matkan kohdalla miettiä lipun hankkimista tai sen voimassaoloaikaa. Liikkuminen on huoletonta ja liikkeelle lähtemisen kynnys madaltuu!

HSL-työmatkaedusta hyötyvät kaikki osapuolet: työnantaja ja työntekijä - ympäristöä unohtamatta

Työnantajalle työmatkaetu on kustannustehokas ja vastuullinen tapa tukea työntekijöiden liikkumista ja kannustaa työntekijöitä työskentelemään myös toimistolla. Työntekijälle työmatkalippu on mahtava etu, koska työmatkojen lisäksi työntekijä saa käyttää sitä myös vapaa-ajan matkoihin. Työntekijän ei tarvitse huolehtia lipun voimassaolosta, mikä helpottaa arkea. Veroja ei myöskään tarvitse tästä edusta maksaa, sillä etu on verovapaata jopa 3 400 euroon saakka vuodessa.

Erotu kilpailevista työnantajista tarjoamalla työntekijöillesi vastuullinen ja hyödyllinen työsuhde-estu.

Lue lisää HSL-työmatkaedusta