Tule mukaan Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämiseen ja vastaa liikkumiskyselyyn!

Otamme Kehä I:n joukkoliikenneyhteydet tarkasteltuun. Selvittämme aluksi kyselyllä, kuinka tien liikennepalvelut toimivat. Kyselyyn kannataa vastata. Teemme vastausten ja muiden lähtötietojemme pohjalta johtopäätökset siitä, ryhdymmekö suunnittelemaan Kehä I:lle uusia yhteyksiä.

Ryhdymme tarkastelemaan Kehä I:n joukkoliikennettä sitä silmällä pitäen, mitä kehitettävää tien bussiyhteyksistä löytyy. Tarkastelussa ovat mukana Kehä I:stä kulkevat bussilinjat 54, 553, 553K sekä 523. Linjan 523 liikenne käynnistyy Tapiolan ja Leppävaaran välillä siinä vaiheessa, kun pikaraitiotie 550 aloittaa liikennöinnin.

Tarkastelemme bussilinjoja tiiviissä vuorovaikutuksessa Kehä I:llä liikkuvien kanssa. Ensimmäinen askel on liikkumiskysely, jolla selvitämme tien käyttäjien ja sen tuntumassa asuvien liikkumista sekä matkustamiseen liittyviä tarpeita ja toiveita. Samalla kartoittamme siitä, kuinka nykyiset joukkoliikennepalvelut Kehä I:n ympäristössä toimivat.

Voit vastata kyselyyn verkossa sunnuntaihin 13.11. asti osoitteessa.  Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. 

Vastaa kyselyyn (lomakkeesta voi valita kyselyn kielen)

”Kyselyyn on tärkeää vastata, sillä teemme vastausten ja muiden lähtötietojen pohjalta johtopäätökset siitä, ryhdymmekö kehittämään Kehä I:n joukkoliikennettä”, joukkoliikennesuunnittelija Mari Linna sanoo.

”Myös sellaisten kannattaa vastata, jotka eivät tällä hetkellä käytä joukkoliikennettä. Toivomme vastauksia myös niiltä, joiden mielestä joukkoliikenne ei tällä hetkellä tue riittävästi liikkumista Kehä I:n ympäristössä.”

Tulossa on työpajoja ja matkapäiväkirjoja

Jos hanke etenee kyselyn pohjalta eteenpäin, tavoitteenamme on suunnitella Kehä I:lle yhteydet, jotka palvelevat mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa erilaisine liikkumistarpeineen. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2023, jolloin se menee hallituksemme päätettäväksi. Mahdolliset muutokset toteutuvat arviolta vuonna 2025.

Jos suunnittelu lähtee käyntiin, käymme koko työn ajan aktiivista vuoropuhelua asiakkaittemme kanssa. Keskeinen vuorovaikutuskanava on blogi, jossa joukkoliikennesuunnittelijamme esittelevät työtä sitä mukaa kun se etenee. Asiakkaat voivat keskustella suunnitelmasta sen laatijoiden kanssa.

Joukkoliikennesuunnittelijat ottavat mielipiteet ja palautteen huomioon, kun he työstävät esiteltäväksi blogissa suunnitelman seuraavan version.

Tulossa on myös asiakastyöpajoja ja Kehä I:n käyttäjät päässevät halutessaan myös pitämään matkapäiväkirjaa.

Kehä I:n linjastotarkastelun verkkosivu

Lue ensimmäinen blogipostaus