Kom med och utveckla kollektivtrafiken vid Ring I genom att besvara reseenkät!

Nu börjar planeringsarbetet för kollektivtrafiken vid Ring I. Till en början utreder vi hur trafikservicen fungerar i området. Det lönar sig att besvara enkäten! På basis av svaren och andra bakgrundsuppgifter utvärderar vi om det behövs nya förbindelser vid Ring I.

Med i projektet är busslinjerna 54, 553, 553K och 523. Den nya busslinjen 523 som går mellan Hagalund och Alberga börjar köra när snabbspårvagn 550 startar.

Vi gör planeringsarbetet i tätt samarbete med invånare och personer som rör sig vid Ring I. Det första steget är reseenkät med vilken vi utreder invånarnas resvanor samt behov och önskemål som gäller resandet. Samtidigt kartlägger vi hur de nuvarande kollektivtrafikförbindelserna kring Ring I fungerar.

Du kan svara på enkäten fram till den 13 november. Det tar ca 10 minuter för att svara på frågorna. 

Svara på enkäten (från startsidan kan du välja språket)

”Det är viktigt att svara på enkäten, eftersom på basis av svaren och andra bakgrundsuppgifter utreder vi behovet av nya förbindelser vid Ring I”, säger kollektivtrafikplanerare Mari Linna.

”Det är viktigt att du besvarar enkäten även om du aldrig åker kollektivt. Vi önskar att också de som anser att kollektivtrafiken inte betjänar tillräckligt väl resandet kring Ring I, svarar på enkäten.””

Workshop och resdagböcker

Om planerarna beslutar på basis av enkäten att fortsätta projektet, är vårt mål att planera förbindelser till Ring I som betjänar så många som möjligt och med olika resbehov. Syftet är att planen blir klar våren 2023 då HRT:s styrelse beslutar om trafiklösningarna. De eventuella förändringarna beräknas träda i kraft 2025.

Om planeringsarbetet startar, kommer vi att ha ett aktivt samarbete med våra kunder. Den viktigaste kanalen för samspelet är blogg där våra kollektivtrafikplanerare presenterar arbetet. På bloggen kan kunderna diskutera planen med planerare.

Kollektivtrafikplanerarna går igenom åsikterna och responsen när de utarbetar den nyaste versionen av planen som sedan presenteras på bloggen.

Det planeras att ordnas kundworkshop och vi väljer ut ett antal personer som reser vid Ring I att hålla resdagbok.

Projektets webbsida

Läs det första blogginlägget