Försök med cyklar i busstrafiken i Tusby på sommaren 2021

Det är tillåtet att ta med cykeln på bussen i Tusby på sommaren 2021. Vi utreder möjligheten att transportera cyklar också på bussarna.

Under försöket mellan 7.6 - 15.8 kan du ta med cykeln på bussarna 641, 642, 643, 665, 961, 963 och 975N. Det är inte tillåtet att ta med cykeln på småbussarna.

Det kostar inget extra att ta med cykeln på HRT:s närtåg och i metron. Du kan ta med cykeln på Sveaborgsfärjan men det kostar extra. Mer information om att transportera cyklar i HRT:s trafik.

Så reser du med din cykel