Biljettens giltighetstid och omstigning

Du kan byta från ett trafikmedel till ett annat under biljettens giltighetstid. Du kan stiga på ett trafikmedel och fullfölja en påbörjad resa på det fordon du reser, även om biljetten slutar att gälla under resans gång.

Visa biljetten för busschauffören och HRT-kortet för kortläsare när du stiger på bussen. I spårvagnen, metron, tåget och på Sveaborgsfärjan visar du biljetten endast när biljettkontrollant eller konduktör ber att få se den.

Enkelbiljetter

AB-, BC- eller D-biljetten gäller i 80 minuter, ABC- och CD-biljetten i 90 minuter, BCD-biljetten i 100 minuter och ABCD-biljetten i 110 minuter.

Priser på enkelbiljetter

Dygnsbiljetter

Det finns dygnsbiljetter för 1–13 dygn. Du kan köpa dygnsbiljetter för 1–7 dygn på serviceställen eller dygnsbiljetter för ett dygn i HRT:s enkelbiljettautomater.

Priser på dygnsbiljetter

Periodbiljetter

Du kan resa så mycket du vill med periodbiljetten så länge den är giltig. Biljetten kan du köpa i HSL-appen eller med HRT-kortet.

Priser på periodbiljetter

Försäljnings- och serviceställen

Genom att använda sök hittar du enkelt den närmaste biljettautomaten eller det närmaste försäljningsstället.