Skolresestödbiljett (FPA)

Ska du börja studera eller fortsätta dina studier på andra stadiet? Läroanstalter på andra stadiet är till exempel gymnasier och yrkesläroanstalter. Folkpensionsanstalten (FPA) kan bevilja dig skolresestöd om du har en lång skolväg (minst 7 eller 10 kilometer) och du uppfyller andra villkor för beviljande av stödet. Efter att du har fått beslutet om stödet från FPA kan du köpa biljetten direkt i HSL-appen.

Se videon om hur köpa en biljett i HSL-appen

Skolresestödbiljetter i HRT-området

Du kan använda din biljett för att åka kollektivt så mycket du vill inom de zoner biljetten gäller för. Biljettzonerna bestäms enligt din studieplats och boplats så att biljetten gäller för resor mellan din läroanstalt och boplats.

Tips för att köpa en skolresestödbiljett