L-, S- och U-tåg går oregelbundet mellan Köklax och Kyrkslätt mån 17.11 kl. 6–

På Kustbanan utförs banarbeten på söndagen 16.11 varför tågtrafiken är helt avbruten mellan Köklax och Kyrkslätt fr.o.m. lördagen 15.11 kl. 23 till måndagen 17.11 kl. 5. L-, S- och U-tågen ersätts med busslinje 911X.

P.g.a. banarbeten har tågtrafiken ännu inte kunnat inledas mellan Köklax och Kyrkslätt. L-, S- och U-tågen kör inte ännu mellan Köklax och Kyrkslätt måndagen 17.11 kl. 5.40. Preciserad inledningstid meddelas så snart HRT får information om den. Ersättande busstrafik har inte heller kunnat arrangeras.

Tågtrafiken har inletts 17.11 fr.o.m. kl. 6.00. Tågen går långsamt mellan Köklax och Kyrkslätt p.g.a. fel i säkerhetsnaordning. Förseningar 15-30 minuter.

På söndagen 16.11 kör L-, S- och U-tågen mellan Helsingfors–Köklax enligt normala tidtabeller. Y-tåget kör endast mellan Kyrkslätt–Karis.

L-tågets avgång från Karis på söndagen 17.11 kl. 7.46 kör endast till Kyrkslätt. Från detta tåg finns en direkt ersättande bussförbindelse från Kyrkslätt station kl. 8.30 till Elielplatsen i Helsingfors. Denna buss stannar inte på mellanstationer. På bussen gäller HRT:s biljetter.

Busslinje 911X som ersätter tåg mellan Köklax och Kyrkslätt väntar tågpassagerare på Hansavägen på hållplats E5133 ”Köklax station”. Från tåget kommer man till Hansavägen via gångtunneln.

På Kyrkslätt station avgår bussen från plattform 5.

På Tolls station använder busslinje 911X hållplatser Ki0415 och Ki0416 ”Tollsporten” vid Jorvasvägens ramper p.g.a. byggnadsarbeten på Tollsvägen.

Rutten för busslinje 911X

Tidtabeller och avgångshållplatser för ersättande busslinje 911X

Köklax station

Mankby station

Bobäck station

Masaby station

Jorvas station

Tolls station

Kyrkslätt station

Biljetter

På den ersättande bussen 911X gäller som vanligt alla HRT:s biljetter. Också VR:s biljetter gäller på bussen. VR:s biljetter säljs inte ombord på bussen så om du ska resa med tåg utanför HRT-området, kan du köpa VR:s biljett först på tåget.

På bussarna finns endast begränsat utrymme för barnvagnar. Cyklar transporteras inte alls på bussarna.