Spårvägslinje 2 kör inte via hållplatsen Operan i riktning från Böle till Olympiaterminalen fr.o.m. 17.5

Spårvägslinje 2 kör inte via hållplatsen Operan (H0108) i riktning från Böle till Olympiaterminalen fr.o.m. 17.5. Gatuarbeten är bakom avvikelsen.

Spårvägslinje 2 kör inte via hållplatsen Operan (H0108) i riktning från Böle till Olympiaterminalen fr.o.m. måndag 17.5. Spårvagnarna kör via Rosavillagatan, dit det inte grundas en ersättande hållplats.

Från Operan kommer man mot Tölö med linjerna 1 och 8 vars hållplats (H0242) är på Helsingegatans sida.

Åt andra hållet (från Olympiaterminalen till Böle) körs normalt.

Rutten och hållplatserna för linje 2 fr.o.m. 17.5 i Reseplaneraren:
Böle - Tölö -Olympiaterminalen

Kartta linjan 2 poikkeuksesta Oopperalla 17.5. alkaen

Det omfattande projektet heter Kasin katutyöt (”Åttans gatuarbeten”). I Tölö grundrenoveras delar av Caloniusgatan, Runebergsgatan och i Berghäll delar av Helsingegatan. Länk till HRT:s meddelande om projektets inverkan i synnerhet på spårvägstrafiken på sommaren. Länk till projektets nätplats (till en stor del på finska, länken leder utan för denna nätplats).

I första fasen fr.o.m. 17.5. har linjerna 1, 3, 8 och 9 avvikande rutter p.g.a. arbeten i korsningen av Helsingegatan och Karlsgatan. Länk till ett skilt meddelande.

Linje 2 har avvikande rutt 7.6 – 11.7 på grund av en annan orsak, nämligen byggandet av Ilmala spårväg. Linjen körs från Operan via Helsingegatan och Sturegatan till Pauluskyrkan. Ersättande buss 2X kör rutten Posthuset – Opera – Böle. Länk till skilt meddelande.