Spårvagnar 1, 3, 8 och 9 till avvikande rutter i Berghäll, Alphyddan och Tölö fr.o.m. 17.5

Gatuarbeten på Helsingegatan påverkar avsevärt spårvägstrafiken fr.o.m. måndag 17.5. Linjerna 1 och 8 kör Sturegatan, linje 3 tar en lång undantagsrutt via Operan och linje 9 körs till Linjerna. Rutterna ändras följande gång 12.7 när nästa arbetsfas börjar. Också de sista linjerna är tillbaka på sina ordinära rutter 3.10.

Så kallade Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt) i hörnet av Helsingegatan och Karlsgatan påverkar spårvägstrafiken fr.o.m. måndag 17.5. Från Operan kommer man inte direkt till Sörnäs med spårvagn. Berghäll och Aleksis Kivis gata blir utan spårvagnar.

Linjerna 1 och 8 kör längs Sturegatan, linje 3 tar en lång undantagsrutt via Operan och linje 9 körs till Linjerna.

Rutterna ändras följande gång 12.7 när följande arbetsfas börjar. En länk till vårt meddelande från februari där vi går igenom ändringarna senare på sommaren och hösten på en allmän nivå. Också de sista linjerna återgår till egna rutter fr.o.m. 3.10.

Nedan presenteras undantagsarrangemangen 17.5 – 11.7. De avvikelser som träder i kraft 17.5 finns redan i Reseplaneraren.

Linjer 1 och 8 körs via Sturegatan
Linje 3 körs via Operan
Linje 9 körs mellan Västra terminalen och Linjerna
Tidtabeller för linjer 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9 ändras
Projektet Åttans gatuarbeten
Kartor

Linjer 1 och 8 körs via Sturegatan

Linje 1 körs från Idrottshuset längs Sturegatan till Hattulavägen och vidare till Kottby. Avsnittet längs Helsingegatan via Sörnäs metrostation till Backasgatan uteblir.

Hållplatserna som uteblir för linje 1:
Helsingegatan (H0249/H0250), Sörnäs (M) (H0313/H0314), Brädgårdsgatan (H0331/H0332) och Vallgårds bibliotek (H0333/H0334)

Linje 8 körs från Idrottshuset längs Sturegatan till Paulus kyrka och vidare till Arabia. Avsnittet längs Helsingegatan via Sörnäs metrostation till Tavastvägen uteblir.

Hållplatserna som uteblir för linje 8:
Helsingegatan (H0249/H0250), Sörnäs (M) (H0313/H0314), Brädgårdsgatan (H0315/H0316), Hauhoparken (H0317/H0318) och Vallgårds depå (H0319/H0320).

Linjerna 1 och 8 använder hållplatser längs undantagsrutten: Borgågatan (H0261/H0262) och Roinevägen (H0263/H0264).

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 1 i Reseplaneraren:
Eira – Tölö – Sturegatan – Kottby
Kottby – Sturegatan – Tölö – Eira

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 8 i Reseplaneraren:
Busholmen – Tölö – Sturegatan – Arabia
Arabia – Sturegatan – Tölö – Busholmen

Ersättande tvärgående förbindelser erbjuder bl.a. buss 502 från Berghälls ämbetshus till Tölö sporthall och Mejlans. Rutten för linje 502 ändras 7.6., länk till ett skilt meddelande.

Linje 3 kör via Operan

Linje 3 körs via Glaspalatset och Operan till Idrottshuset och vidare via Alphyddan till Mejlans. Avsnittet via Järnvägsstationen och Hagnäs till Idrottshuset uteblir.

Hållplatserna som uteblir för linje 3:
Järnvägsstationen (H0301/H0302), Kajsaniemigatan (H0303/H0304), Kajsaniemiparken (H0305/H0306), Hagnäs (H0251/H02552), Berghälls ämbetshus (H0253/H0254), Björnparken (H0255/H0256), Karlsgatan (H0258) och Idrottshusets hållplatser på Västra Brahegatan (H0259/H0260). Vid Idrottshuset används hållplatserna på Helsingegatans sida.

Linje 3 använder hållplatser längs undantagsrutten: Glaspalatset (H0101/H0102), Nationalmuseum (H0103/H0104), Hesperiaparken (H0105/H0106), Operan (H0241/H0242), Stadsträdgården (H0243/H0244), Borgbacken (södra) (H0245/H0246) och Idrottshuset på Helsingegatans sida (H0247/H0248).

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 3 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen – Operan – Alphyddan – Mejlans
Mejlans – Alphyddan – Operan – Olympiaterminalen

Till Berghäll kommer man från Hagnäs med buss 51 och till Alphyddan med buss 23.
Ersättande service till Björnparken erbjuder till en början även linje 17, men den läggs ner 4.6. Linje 502 flyttar till Björnparken 7.6. Länkar till skilda meddelanden: linje 17 läggs ner 4.6 och ruttförändring för linje 502 7.6

Linje 9 körs mellan Västra terminalen och Linjerna

Linje 9 körs från Berghälls ämbetshus till Linjerna. Hela norra ruttavsnittet från Berghäll via Aleksis Kivis gata till Böle station uteblir.

Hållplatserna som uteblir för linje 9:
Björnparken (H0255/H0256), Karlsgatan (H0258), Helsingegatan (H0651/H0250), Flemingsgatan (H0653/H0652), Sturegatan (H0655/H0654), Kotkagatan (H0657/H0656), Fredriksbergs verkstad (H0659/H0658), Jämsägatan (H0661/H0660), Stinsgatan (H0619/H0662), Klockbron (H0619), Mässcntrum (H0614) och Böle station (H0612).

Linje 9 använder hållplatser längs undantagsrutten: Castrénsgatan (H0227/H0228), Kommunernas hus (H0229) och Första linjen (H0230).

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 9 i Reseplaneraren:
Västra terminalen – Linjerna
Linjerna – Västra terminalen

Som en ersättande förbindelse från Böle till Aleksis Kivis gata fungerar stomlinjerna 500 och 510. De skall tillbaka till egen rutt längs Aleksis Kivis gata även västerut på fredag 14.5. Länk till ett skilt meddelande.

Tidtabeller för linjer 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9 ändras

I samband med ändringarna ändras också tidtabeller för spårlinjer 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9. Nästa gång byts tidtabeller för alla linjer 7.6, då man övergår till sommartidtabeller.

Dessutom stannar inte linje 2 vid Operans hållplats (H0108) i riktningen från Böle till Olympiaterminalen fr.o.m. 17.5. Länk till ett separat meddelande.

Projektet Åttans gatuarbeten

Ett omfattande projekt med grundrenovering av delar av Helsingegatan, Caloniusgatan och Runebergsgatan började i januari och fortsätter ända till våren 2023. Efter renoveringen är det tryggare och mera bekvämt att gå och cykla. Samtidigt byts ut kommunalteknik under jorden. Det är ändamålsenligt att göra arbeten på tre olika områden samtidigt, på det sättet förkortas tiden med störningar i spårvägstrafiken. Meningen är också göra spårtrafiken snabbare och smidigare.

Mer information  på projektets nätplats (på finska, länken leder utanför denna nätplats): kasinkatutyot.fi

Kartor

Spårvägsnätet 17.5 – 11.7 på sidan Tidtabeller och kartor

Undantagsrutter för linjer 1, 3, 8 och 9 17.5 – 11.7:

Kartta ratikoiden 1, 3, 8 ja 9 poikkeusreiteistä

Öppna en större karta