Rutten för spårvagnslinjer 4 och 10 ändras i samband med totalrenovering av Mannerheimvägen 6.3

Spårvagnslinjerna 4 och 10 börjar köra via Runebergsgatan och Arkadiagatan i Tölö. Restiden mellan Glaspalatset och Operan blir ca 5 minuter längre.

Spårvagnslinjerna 4 och 10 börjar köra via Runebergsgatan och Arkadiagatan i Tölö. Restiden mellan Glaspalatset och Operan blir ca 5 minuter längre. Linjerna börjar köra med 10 minuters turintervall jämfört med den nuvarande turintervallen på 8 minuter. Syftet med detta är att garantera en smidig spårvagnstrafik i Tölö.

Spårvagnarna kommer att trafikera följande hållplatser på den nya rutten: Tölö torg (H0209/H0210), Apollogatan (H0207/H0208), Sampogatan (H0205/H0206), Hanken (H0203/H0204) och Naturhist. museet. (H0201/H0202).

Hållplatserna Nationalmuseum (H0103/H0104) och Hesperiaparken (H0105/H0106) på Mannerheimvägen uteblir.

Orsaken till ändringarna är totalrenovering av Mannerheimvägen som inleds den 6 mars. Ruttförändringen har som syfte att minska trängseln på Mannerheimvägen. Mannerheimvägen blir enkelriktad i båda riktningarna under totalrenoveringen. Läs mer om ändringar i rutter i anslutning till totalrenovering av Mannerheimvägen i vårt separata meddelande.

Andra ändringar i spårvagnstrafiken 6.3

Det blir små tidtabellsändringar för alla spårvagnslinjer 6.3. Mer information om ändringarna hittar du i våra trafikmeddelanden:

Spårvagnslinjerna fr.o.m. 6.3 (linjekarta)

Kartan som en pdf-fil

Kartan innehåller inte undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 7, 8 och 9 mellan 6–10.3.