Kontaktlös betalning i testbruk på Sveaborgsfärjan

Vi börjar testa kontaktlös betalning på Sveaborgsfärjan: nu kan du köpa enkelbiljetten till färjan med bank- eller kreditkort med funktion för kontaktlös betalning. I maj blir det möjligt att betala kontaktlöst på spårvagnslinjerna 7 och 9 som avgår från Västra terminalen

Kontaktlös betalning är ett snabbt, enkelt och tryggt sätt att betala din kolletktivtrafikresa. Det räcker att du visar upp ditt betalkort för läsaren. Efter det kan du kliva ombord.

Under testfasen kan man köpa AB-biljetter för vuxna. Biljetten gäller i 80 minuter och den gäller endast på Sveaborgsfärjan. Under testfasen kan du inte byta med biljetten till andra kollektivtrafikmedel.

Se anvisningar och tips för att betala kontaktlöst

Under testfasen samlar vi in erfarenheter från kunderna samt testar hur biljettköp fungerar. I framtiden kan du betala kontaktlöst i alla våra trafikmedel. Före det får stationerna och kollektivtrafikmedlen nya kortläsare. De nya läsarna kommer att installeras under 2022 och 2023.

De nya kortläsarna ingår i det pågående biljettkontoprojektet vars syfte är att förnya betalning av biljetter. I framtiden sparas biljetterna direkt på ett användarkonto, inte längre i HSL-appen eller på HRT-kortet.

Mer information om kontaktlös betalning på hsl.fi